Woonblokken azc voor statushouders vanaf 14 augustus gereed

07 augustus 2023
Nieuws

Op de foto de 2 woonblokken gemarkeerd binnen het azc in Winterswijk.

De twee woonblokken van het azc in Winterswijk die ingericht worden als tijdelijke huisvesting voor statushouders, zijn vanaf 14 augustus klaar. De woonblokken bieden plek voor ongeveer 64 statushouders, gekoppeld aan de gemeente Winterswijk en de gemeente Oost Gelre. De colleges B&W van beide gemeenten hebben namelijk afgesproken om gezamenlijk op te trekken in de huisvesting van statushouders.

Tijdelijke voorziening

De twee woonblokken worden gebruikt als een tijdelijke voorziening. Dat betekent dat de statushouders hier tijdelijk kunnen verblijven totdat een definitieve woning beschikbaar komt. Het woonblok aan de Merwedestraat is per 14 augustus 2023 klaar voor gebruik. Het woonblok Lekstraat wordt medio oktober 2023 in gebruik genomen. Burgemeester Joris Bengevoord is blij met deze tijdelijke voorziening: “Dit helpt ons met het sneller huisvesten van statushouders, zonder dat dit drukt op de huidige woningmarkt.”

Instroom van de statushouders

De instroom van statushouders verloopt geleidelijk. Vanaf 14 augustus zullen de eerste statushouders gekoppeld aan de gemeenten Oost Gelre en Winterswijk arriveren. Daarna stromen er wekelijks een aantal statushouders in tot een
gemiddelde van 64 bewoners.

Begeleiding van de statushouders

De verantwoordelijkheid rondom de tijdelijke huisvesting ligt bij gemeenten Oost Gelre en Winterswijk. Er wordt een locatiecoördinator aangesteld die de in- en uitstroom begeleidt en het aanspreekpunt is voor de statushouders. Daarnaast worden de statushouders ondersteund door maatschappelijk begeleiders van gemeenten Oost Gelre en Winterswijk. Zij helpen onder andere met het inschrijven op school, kinderopvang, het aanmelden bij een huisarts en met binnenkomende post.

Versnelde huisvesting door samen te werken

Wethouder huisvesting statushouders in Oost Gelre, Bart Porskamp: “We zijn blij dat we samen met Winterswijk deze mogelijkheid voor het versneld huisvesten van statushouders hebben gecreëerd. We hebben het laatste jaar zo’n zelfde locatie in Oost Gelre gehad waarbij we samenwerkten met Winterswijk en met de gemeenten Oude IJsselstreek en Aalten. In de locatie woonden statushouders die door het COA al gekoppeld waren aan één van de vier gemeenten. Zo dragen we als gemeente bij aan de vluchtelingenopgave. Door statushouders die wachten op een woning in onze gemeente, sneller naar onze regio te halen, komt er ruimte vrij in azc’s. Op deze manier nemen we onze verantwoordelijkheid om een deel van die problematiek op te lossen.”