Wmo-raad

In onze gemeente is de Wmo-raad Oost Gelre actief. In de Wmo-raad zitten vertegenwoordigers van groepen binnen de gemeente die te maken hebben met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. U kunt daarbij denken aan ouderen,volwassenen en kinderen met een beperking, cliënten van een instelling, dak- en thuislozen, psychiatrische patiënten, jeugd, vrijwilligers en mantelzorgers en mensen met een migratieachtergond.

De Wmo-raad is voor de gemeente de formele gesprekspartner op het gebied van wonen, welzijn en zorg en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van B&W op het terrein van het Wmo- en jeugdbeleid. Nieuws over de Wmo-raad leest u maandelijks op deze website bij de nieuwsberichten en in de Elna/Groenlose Gids.

Hoe kom ik in contact met de Wmo-raad?

Heeft u onderwerpen die u kwijt wil en die met de Wmo of de Jeugdwet te maken hebben? Dan kunt u ons bereiken via ons e-mailadres: wmoraad@oostgelre.nl

Ook schriftelijk kunt u ons bereiken via het secretariaat van de Wmo-raad: Carry de Vries, Varsseveldseweg 2, 7131 BJ Lichtenvoorde