Werkzaamheden N18 in Oost Gelre

De Nieuwe Twenteroute

Rijkswaterstaat verbetert op het traject N18 Varsseveld-Enschede de leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid. In onze gemeente werkte BAM bij kruispunt Lichtenvoorde-Zuid. Rond Groenlo heeft Noaber18 een geheel nieuwe weg aangelegd. Op 2 mei 2018 werd deze Nieuwe Twenteroute feestelijk geopend. Behalve veiliger kunnen Achterhoekers en Twentenaren sneller van A naar B. Zo maakt de Nieuwe Twenteroute de regio interessanter om in te wonen, werken en ondernemen.

Deelgebieden en nieuwsbrieven Oost Gelre

Via de verschillende tabbladen op onze website krijgt u informatie over specifieke deelgebieden van de N18 in onze gemeente. In nieuwsbrieven geven we steeds een overzicht van de voortgang. De nieuwsbrieven vindt u ook op deze pagina (zie tabblad Nieuwsbrieven).

Meer informatie

Meer informatie over de Nieuwe Twenteroute vindt u op: www.rws.nl/nieuwetwenteroute. Of op www.facebook.com/nieuwetwenteroute. U kunt daarnaast bellen met het gratis informatienummer van Rijkswaterstaat op 0800-8002 (maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 20:00 uur en in het weekend en op feestdagen van 10.00 uur tot 18.30 uur).

Meld u aan voor de  ‘Nieuwsbrief Rijkswaterstaat N18, de nieuwe Twenteroute’

Het traject Zieuwentseweg – Richterslaan valt onder het project Meerveilig 3 N18, waarbij Rijkswaterstaat samenwerkt met de Provincie Gelderland en de gemeente Oost Gelre. Op 5 juli 2016 is er een inloopbijeenkomst voor betrokkenen geweest. Tijdens de inloopavond werd de voorkeursvariant voor de Zieuwentse kruising gepresenteerd. Die voorkeursvariant hield in de afsluiting van de Zieuwentse kruising voor het verkeer vanuit Zieuwent/Lichtenvoorde, met een tunnel voor (brom)fietsers/voetgangers. De reacties die daarop zijn ontvangen zijn onderdeel van een onderzoek dat door het bureau Goudappel Coffeng wordt uitgevoerd. Het betreft een verkeersonderzoek naar de maatregelen en de mogelijke effecten  op het kruispunt Zieuwentseweg/Richterslaan. Over de voortgang communiceren we middels nieuwsbrieven. Kijk daarvoor onder het kopje ‘Nieuwsbrieven’.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen via de Rijkswaterstaat-informatielijn 0800 – 8002. Als u uw vraag schriftelijk wilt stellen dan kan dat via communicatie@oostgelre.nl. U wordt dan teruggebeld door de projectgroep of krijgt via e-mail antwoord.

Oude N18 overgedragen aan gemeente

Nu de Nieuwe Twenteroute klaar is, wordt de oude N18 door Rijkswaterstaat overgedragen. Deze komt in beheer en onderhoud van de gemeente en gaat onderdeel uitmaken van het onderliggende wegennet. Hiervoor doorloopt de gemeente samen met Rijkswaterstaat een apart proces.

Verwachte verkeersstromen

Er zijn verschillende onderzoeken met verschillende verkeersmodellen gedaan. Hiermee is zo goed mogelijk bekeken hoe de verkeersstromen gaan verlopen. We verwachten dat het verkeer in Groenlo goed kan worden afgewikkeld. De kruispunten die aansluiten op de oude N18 worden allemaal ingericht op het nieuwe gebruik. De route via het buitengebied richting Duitsland wordt mogelijk zwaarder belast. Veiligheid voor het langzaam verkeer is uiteraard een groot aandachtspunt.

Kruispunt met Den Sliem

De bedrijventerreinen Brandemate en Den Sliem hebben straks geen directe aansluiting meer met de nieuwe N18. Op het kruispunt met de oude N18 blijven de huidige voorsorteerstroken naar Den Sliem liggen. De voorsorteerstroken naar de voormalige aansluiting van de Vredenseweg worden afgesloten.

Kruispunt Winterswijkseweg – Parallelweg – Oude Winterswijkseweg

We verwachten dat het kruispunt Winterswijkseweg – Parallelweg – Oude Winterswijkseweg drukker gaat worden. De huidige inrichting wordt niet altijd als veilig ervaren. De beschikbare openbare ruimte is echter beperkt. Op dit moment werken we verschillende varianten uit. Bijvoorbeeld het herinrichten van het huidige kruispunt (een rotonde of de huidige situatie verbeteren) of juist de huidige structuur helemaal aanpassen (een nieuwe verbinding via de huidige brandweerkazerne / oude gemeentewerf maken). Ook gaan we in gesprek met onder andere de aanwezige bedrijven.

Route Oude Winterswijkseweg – Klaverdijk

Door de aanleg van de 1e fase van het fietspad tussen Groenlo en Zwolle is een flinke eerste stap gezet om de veiligheid voor het langzame verkeer te verbeteren. We voeren op dit moment tellingen uit om inzicht te krijgen in de hoeveelheid verkeer dat een ‘binnendoor’ route neemt via de Oude Winterswijkseweg en Klaverdijk richting Duitsland. Zodra de uitkomsten bekend zijn, stellen wij een plan op om op korte termijn maatregelen te kunnen treffen. Hierbij wordt in elk geval gedacht aan het instellen van een 60 km/uur zone. Het plan zullen wij bespreken met belanghebbenden.

Vredenseweg en omgeving

De huidige inrichting van de Vredenseweg komt niet overeen met het gedeelte in de gemeente Berkelland en de Aproche (parallelweg van de N18). Wij vinden het daarom wenselijk om ook hier maatregelen te treffen. Hierbij denken wij aan aanvullende snelheidsremmende maatregelen en het instellen van een 60 km/uur zone.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maarten Minkjan van de afdeling Omgeving bij de gemeente Oost Gelre. Hij is bereikbaar op telefoonnummer (0544) 39 34 58 of via e-mail: m.minkjan@oostgelre.nl.

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u zich voor de gemeentelijke nieuwsbrief aanmelden, dan kan dat via een mail naar  communicatie@oostgelre.nl. Graag daarbij aangeven dat het om de ‘nieuwsbrief N18’ gaat.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief N18 - 17 december 2018 (pdf - 220 kB)

Nieuwsbrief N18 - 25 juli 2018 (pdf - 381 kB)

Nieuwsbrief N18 - 13 december 2017.pdf (400 kB)

Nieuwsbrief N18 - 19 oktober 2017.pdf  (105 kB)

Nieuwsbrief N18 - 20 september 2017.pdf (249 kB)

Nieuwsbrief N18 - 6 september 2017.pdf(478 kB)

Nieuwsbrief N18 - 12 juli 2017.pdf (208 kB)

Nieuwsbrief N18 - 26 april 2017.pdf (254 kB)

Nieuwsbrief N18 - 27 februari 2017.pdf (185 kB)