Werkzaamheden N18 in Oost Gelre

De Nieuwe Twenteroute

De komende twee jaren voert Rijkswaterstaat op het traject N18 Varsseveld-Enschede verschillende maatregelen uit om de leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid te vergroten. Dit project heeft de naam de Nieuwe Twenteroute gekregen. Daarbij worden bijvoorbeeld gescheiden rijbanen, ongelijkvloerse aansluitingen en fietstunnels aangelegd. Behalve veiliger kunnen Achterhoekers en Twentenaren straks sneller van A naar B. Zo maakt de Nieuwe Twenteroute de regio interessanter om in te wonen, werken en ondernemen.

Tweede helft 2018 klaar

Om de Nieuwe Twenteroute te realiseren, werken Rijkswaterstaat, de provincies Gelderland en Overijssel, en de gemeenten, de regio’s en de waterschappen in de Achterhoek en Twente nauw samen. Rijkswaterstaat heeft Noaber18 opdracht gegeven tot de aanleg van de nieuwe weg tussen Groenlo en Enschede. BAM gaat de N18 van Varsseveld tot Lichtenvoorde aanpassen. De Nieuwe Twenteroute is naar verwachting in de tweede helft van 2018 in zijn geheel klaar.

Deelgebieden en nieuwsbrieven Oost Gelre

Via de verschillende tabbladen op onze website krijgt u informatie over specifieke deelgebieden van de N18 in onze gemeente. In nieuwsbrieven geven we steeds een overzicht van de voortgang. De nieuwsbrieven vindt u ook op deze pagina (zie tabblad Nieuwsbrieven).

Meer informatie

Meer informatie over de Nieuwe Twenteroute vindt u op: www.rws.nl/nieuwetwenteroute. Of op Facebook.com/nieuwetwenteroute. U kunt daarnaast bellen met het gratis informatienummer van Rijkswaterstaat op 0800-8002 (maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 20:00 uur en in het weekend en op feestdagen van 10.00 uur tot 18.30 uur).

Meld u aan voor de  ‘Nieuwsbrief Rijkswaterstaat N18, de nieuwe Twenteroute’

De werkzaamheden tussen de gemeentegrens bij de Radstake tot en met de kruising Lichtenvoorde-Zuid worden uitgevoerd door BAM.

BAM gaat diverse maatregelen treffen die de doorstroming van het verkeer en de veiligheid tussen Varsseveld en Groenlo verbeteren. Tussen Varsseveld en Lichtenvoorde worden zogenaamde koude oversteken weggehaald en parallelwegen aangelegd. Het kruispunt Lichtenvoorde Zuid (N18-Varsseveldseweg) wordt ingericht met verkeerslichten. Ook komt er een halte voor het openbaar vervoer en een carpoolplaats. De weg wordt goed in het landschap ingepast.

Meer informatie

BAM communiceert over hun werkzaamheden via de website www.bambouwtn18.nl

Het traject Zieuwentseweg – Richterslaan valt onder het project Meerveilig 3 N18, waarbij Rijkswaterstaat samenwerkt met de Provincie Gelderland en de gemeente Oost Gelre. Op 5 juli 2016 is er een inloopbijeenkomst voor betrokkenen geweest. Tijdens de inloopavond werd de voorkeursvariant voor de Zieuwentse kruising gepresenteerd. Die voorkeursvariant hield in de afsluiting van de Zieuwentse kruising voor het verkeer vanuit Zieuwent/Lichtenvoorde, met een tunnel voor (brom)fietsers/voetgangers. De reacties die daarop zijn ontvangen zijn onderdeel van een onderzoek dat door het bureau Goudappel Coffeng wordt uitgevoerd. Het betreft een verkeersonderzoek naar de maatregelen en de mogelijke effecten  op het kruispunt Zieuwentseweg/Richterslaan. Over de voortgang communiceren we middels nieuwsbrieven. Kijk daarvoor onder het kopje ‘Nieuwsbrieven’.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen via de Rijkswaterstaat-informatielijn 0800 – 8002. Als u uw vraag schriftelijk wilt stellen dan kan dat via communicatie@oostgelre.nl. U wordt dan teruggebeld door de projectgroep of krijgt via e-mail antwoord.

Het traject Lievelde – Groenlo valt onder het project Meerveilig 3 N18, waarbij Rijkswaterstaat samenwerkt met de Provincie Gelderland en de gemeente Oost Gelre. De afslag Lievelde en de oversteek naar de Heringsaweg zijn inmiddels aangepakt. De plannen zijn verder om enkele gelijkvloerse oversteken tussen Lievelde en Groenlo op te heffen (Grolsedijk, Zwolseweg, Oude Aaltenseweg). Dit traject vormt onderdeel van een verkeersonderzoek dat door het bureau Goudappel Coffeng wordt uitgevoerd naar de maatregelen en de mogelijke effecten daarvan. Over de voortgang communiceren we middels nieuwsbrieven. Kijk daarvoor onder het kopje ‘Nieuwsbrieven’.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen via de Rijkswaterstaat-informatielijn 0800 – 8002. Als u uw vraag schriftelijk wilt stellen dan kan dat via communicatie@oostgelre.nl. U wordt dan teruggebeld door de projectgroep of krijgt via e-mail antwoord.

Noaber18 werkt aan de Nieuwe Twenteroute tussen Groenlo en Enschede, een 27 kilometer lang nieuw tracé van de N18. In Oost Gelre worden een aantal zogenaamde kunstwerken (viaducten en bruggen) aangelegd. Ook het onderliggend wegennet wordt aangepast. Onder het tabblad ‘Documenten’ vindt u een kaart met de nieuwe situatie, waarin ook de aangepaste en nieuwe straatnamen zijn aangegeven.

Meer informatie

Noaber18 communiceert over hun werkzaamheden via de speciale Noaber18-app. De app is te downloaden voor Android en Apple (niet meer mogelijk). (Bookmark te downloaden via app.noaber18.nl). Heeft u op dit moment vragen? Doe een melding via de app of stuur een e-mail naar omgeving@noaber18.nl.

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u zich voor de gemeentelijke nieuwsbrief aanmelden, dan kan dat via een mail naar  communicatie@oostgelre.nl. Graag daarbij aangeven dat het om de ‘nieuwsbrief N18’ gaat.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief N18 - 13 december 2017.pdf (400 kB)

Nieuwsbrief N18 - 19 oktober 2017.pdf  (105 kB)

Nieuwsbrief N18 - 20 september 2017.pdf (249 kB)

Nieuwsbrief N18 - 6 september 2017.pdf(478 kB)

Nieuwsbrief N18 - 12 juli 2017.pdf (208 kB)

Nieuwsbrief N18 - 26 april 2017.pdf (254 kB)

Nieuwsbrief N18 - 27 februari 2017.pdf (185 kB)