Werkzaamheden aan Oude Aaltenseweg in Lichtenvoorde

27 januari 2023
Nieuws
Wegwerkzaamheden aan de openbare wegen in de gemeente Oost Gelre

We zijn bezig met nieuwe 30 kilometer-zones binnen de bebouwde kom van Lichtenvoorde. Daarom richten we de kruising van de Oude Aaltenseweg met de Frans ten Boschstraat en de Doctor Schaepmanstraat opnieuw in.

Er komt een plateau en de kruising wordt gelijkwaardig. De Oude Aaltenseweg is dan geen voorrangsweg meer; verkeer dat van rechts komt heeft voorrang. De werkzaamheden duren tot en met 16 februari 2023. Er komen borden met daarop de melding ‘voorrangssituatie gewijzigd’.