Werken als gastouder

Als u als gastouder wilt werken moet u zich aansluiten bij een gastouderbureau (GOB). Ook moet u voldoen aan de landelijke kwaliteitseisen. Deze eisen kunt u nalezen op de vraag- en antwoordpagina van de Rijksoverheid. 

Het GOB dient voor u een aanvraag tot registratie bij de gemeente waarin u de opvang gaat verzorgen. Wij beoordelen de aanvraag binnen 10 weken. Als de aanvraag compleet is geven wij de GGD opdracht voor een inspectie. De GGD controleert dan of uw opvanglocatie voldoet aan de landelijke kwaliteitseisen. Als u hieraan voldoet regelen wij de inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). De aanvraag tot registratie en de inschrijving in het LRK is kosteloos.

Op de pagina Kinderopvang starten vindt u meer informatie.