V.V. Erix onderhoudt en beheert sportaccommodatie zelf

22 januari 2024
Nieuws

Wethouder Bart Porskamp en voorzitter Han Ressing ondertekenen de overeenkomst (Jurgen Pillen Fotografie)

Op 10 januari heeft wethouder Bart Porskamp de gebruikersovereenkomst met voetbalvereniging Erix ondertekend. Per 1 januari 2024 ligt het beheer en onderhoud van de sportaccommodatie in Lievelde namelijk bij de vereniging. Wethouder Porskamp: “Dit is een mooie ontwikkeling, die ook goed past bij het sportbeleid van de gemeente.” 

Sportpark toekomstbestendig maken en houden

Het onderhoud van het sportpark wordt duurzamer en minder arbeidsintensief. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de inzet van robotmaaiers en een ondergrondse beregeningsinstallatie. Voorzitter Han Ressing: “Vanaf 1 januari ligt de verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud volledig bij onze club. We zijn trots dat we de mogelijkheid krijgen om ons sportpark toekomstbestendig te maken. We krijgen hiervoor een financiële tegemoetkoming van de gemeente. Uiteraard hebben we ook de inzet van onze vrijwilligers daarbij nodig. Zij zijn onmisbaar!” 

Harmonieus proces leidt tot afspraken voor de toekomst 

De voetbalvereniging en de gemeente kijken beiden tevreden terug op het proces. De vereniging heeft veel tijd en energie gestoken in het schrijven van een toekomstig bestendig plan. Het initiatief lag dan ook bij v.v. Erix. Na een aantal inhoudelijke gesprekken hebben we een gebruikersovereenkomst opgesteld. Wethouder Bart Porskamp blikt tevreden terug. “De vereniging heeft zich zeer goed verdiept in de materie en is met reële voorstellen gekomen. De voetbalvereniging krijgt nu meer zelfstandigheid, maar is niet uit beeld. We evalueren regelmatig, en praten elkaar bij over de ontwikkelingen.”