Voorlopige uitslagen Oost Gelre - verkiezingen 15 maart 2023

15 maart 2023
Nieuws

De voorlopige uitslagen van de in Oost Gelre uitgebrachte stemmen voor de Provinciale Statenverkiezingen en de waterschapsverkiezingen van woensdag 15 maart 2023 zijn bekend. Op 15 maart zijn de stemmen geteld op lijstniveau. Op donderdag 16 maart worden de stemmen op lijst- en kandidaatsniveau geteld.

Uitslag Provinciale Staten van Gelderland

  Aantallen Percentage
VVD 1473 8,80
FVD 340 2,03
CDA 1899 11,34
GroenLinks 584 3,49
P.v.d.A. 1174 7,01
D66 506 3,02
ChristenUnie 169 1,01
PVV 413 2,47
SP 431 2,57
SGP 31 0,19
Partij voor de Dieren 345 2,06
50Plus 372 2,22
Lokale Partijen Gelderland 218 1,30
BBB 7696 45,97
Ons Gelderland 74 0,44
BVNL 65 0,39
JA21 557 3,33
Volt 394 2,35
     

Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen

16741 100
Aantal blanco stemmen 43 0,26
Aantal geldige stemmen 16784  
Aantal ongeldige stemmen 30 0,18
Aantal kiezers 16814  
Aantal opgeroepen kiezers 24493  
Opkomstpercentage   68,65

Uitslag Waterschap Rijn en IJssel 

  Aantallen Percentage
CDA 3661 22,32
Water Natuurlijk 1848 11,27
P.v.d.A. 1459 8,90
VVD 874 5,33
Vrienden van de Berkel 957 5,84
50Plus 476 2,90
AWP voor water, klimaat en natuur 223 1,36
OndernemendWater 432 2,63
BBB 6470 39,45
     
Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen 16400 100
Aantal blanco stemmen 157 0,95
Aantal geldige stemmen 16557  
Aantal ongeldige stemmen 44 0,27
Aantal kiezers 16.601  
Aantal opgeroepen kiezers 24.482  
Opkomstpercentage   67,78