Oost Gelre doet onderzoek onder vrijwilligersorganisaties

Vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties zijn van grote waarde voor de gemeente Oost Gelre. Ze spelen een belangrijke rol op verschillende terreinen en leveren een grote bijdrage aan de leefbaarheid.

Banner VrijwilligersondersteuningDe gemeente vindt het belangrijk om vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties goed te ondersteunen en samenwerking te faciliteren. Daarom zetten we een onderzoek uit in Oost Gelre om een beeld te krijgen van de stand van zaken en vitaliteit van vrijwilligersorganisaties. Ook onderzoeken we welke ondersteuningsbehoeften er bij vrijwilligersorganisaties bestaan, zodat we inhoud kunnen geven aan onze faciliterende rol richting vrijwilligers(organisaties).

Online vragenlijst

Het onderzoek voeren we uit in samenwerking met Movisie, het landelijk kennisinstituut voor sociale vraagstukken. De besturen van vrijwilligersorganisaties in Oost Gelre nodigen we komende week per e-mail uit om deel te nemen aan het onderzoek. Heeft het bestuur van uw vrijwilligersorganisatie geen e-mail ontvangen? Dan kunt u hier de online vragenlijst tot 9 oktober invullen. Let op: per organisatie hoeft maar één persoon de vragenlijst in te vullen!

Bijeenkomst op 22 november

Op 22 november organiseren we een bijeenkomst waarin we de resultaten van het onderzoek terugkoppelen. Alle vrijwilligersorganisaties ontvangen hiervoor een uitnodiging.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het onderzoek? Neem dan contact op met Eva te Poele van de afdeling Onderwijs, Welzijn en Zorg. Eva is te bereiken via het e-mailadres e.tepoele@oostgelre.nl of via telefoonnummer (0544) 39 35 35.