Opvang vluchtelingen Eschpark gaat niet door

Oost Gelre goed op schema met huisvesting nieuwkomers | De mogelijke huisvesting van maximaal 200 vluchtelingen voor maximaal 5 jaar op de locatie Eschpark 5-7 gaat niet door. Dat is de uitkomst van een gesprek tussen het COA en de gemeente. De toestroom van vluchtelingen naar ons land is duidelijk afgenomen. Dat is de reden dat het COA afziet van deze locatie.

Geen opvang vluchtelingen

Begin dit jaar was de locatie Eschpark 5-7 in Lichtenvoorde aangewezen als voorkeurslocatie voor de huisvesting van maximaal 200 vluchtelingen in een noodopvang of aanvullende opvang (satelliet-ACZ). Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) was hierover in gesprek met de eigenaar van de locatie en met de gemeente. Vorige week heeft het COA in een gesprek met de gemeente aangegeven dat ze afziet van deze locatie.

De locatie Eschpark had de eerste voorkeur voor eventuele huisvesting. De locaties Oldenhuis in Groenlo en Flierbeek fase 3 in Lichtenvoorde hadden de tweede en derde voorkeur. Ook deze locaties komen dus niet meer in aanmerking voor noodopvang of aanvullende opvang.

Huisvesting nieuwkomers

Oost Gelre moest dit jaar 91 vergunninghouders huisvesten, al noemen wij ze liever nieuwkomers. Nieuwkomers hebben de asielprocedure doorlopen. Ze hebben recht op woonruimte. Eerder dit jaar hebben we een oproep gedaan om panden aan te dragen voor de huisvesting. Toen was ook nog sprake van veel alleenstaande nieuwkomers. Inmiddels blijkt dat er op dit moment in veel gevallen toch sprake is van gezinshereniging. Daardoor verloopt de huisvesting sneller dan gedacht. Mede door het feit dat de woningcorporaties een aantal woningen hebben aangekocht, zijn meer woningen beschikbaar.

Campagne werving maatjes voor nieuwkomers

Volgende week start in onze gemeente een campagne om vrijwilligers te werven voor de begeleiding van nieuwkomers. Deze vrijwilligers vormen de maatjes van nieuwkomers en helpen hen bij de integratie in Oost Gelre.

Volgende week staat daarover meer op de gemeentepagina in de Elna / Groenlose Gids en op deze website.

Samenwerking in de Achterhoek

Daarnaast werken de gemeenten in de Achterhoek samen bij de huisvesting van nieuwkomers. Als de ene gemeente even omhoog zit met de huisvesting van een gezin of alleenstaande kan de andere gemeente bijspringen. Zo zijn we nu samen verantwoordelijk voor de taakstelling. De Achterhoekse gemeenten hebben ruimschoots de taakstelling voor dit jaar gehaald. Ze zetten ook in 2017 deze samenwerking voort.

Vragen of meer weten?

Heeft u vragen over de opvang van vluchtelingen of huisvesting van nieuwkomers, dan kunt u die mailen naar vluchtelingen@oostgelre.nl. U kunt ook telefonisch contact opnemen met het aanspreekpunt vluchtelingenopvang Brandt Keegstra: (0544) 39 35 52.