Klankbordgroep adviseert over huisvesting vergunninghouders

College van B&W neemt 20 september besluit over advies klankbordgroep |

De Klankbordgroep Vluchtelingenopvang heeft advies uitgebracht over de locaties voor huisvesting van vergunninghouders. Het college van B&W neemt 20 september een besluit over dit advies. Daarna volgt de uitwerking van de locaties, zoals het onderzoek naar de haalbaarheid van elke locatie en het overleg met de buurt.

Oproep voor locaties

Vóór de zomervakantie hebben we aan onze inwoners een oproep gedaan om locaties aan te leveren voor de huisvesting van vergunninghouders. Dat heeft een lijst met mogelijke locaties opgeleverd. Ook de gemeente en de woningcorporaties hebben mogelijke locaties op deze lijst gezet. Het college heeft hierover op dinsdag 20 september een besluit een genomen. Dit besluit is gepubliceerd en staat op de pagina Opvang vluchtelingen > onder Huisvesting vergunninghouders. Dat deze panden op de lijst staan betekent nog niet dat er ook daadwerkelijk vergunninghouders gehuisvest worden.

Advies klankbordgroep en besluit college

De Klankbordgroep Vluchtelingenopvang heeft de lijst met locaties beoordeeld. De klankbordgroep vindt een aantal locaties geschikt voor de huisvesting van vergunninghouders. De klankbordgroep heeft haar advies aan het college van B&W aangeboden voor besluitvorming. Het college heeft op dinsdag 20 september een besluit genomen over dit advies.

Het besluit van het college kunt u lezen op de pagina Vluchtelingenopvang > onder Huisvesting vergunninghouders

Vervolg op besluit college

Als het college van B&W het advies overneemt moet er nog wel veel gebeuren. De locaties worden dan onderzocht op haalbaarheid. Daar komt veel bij kijken. We gaan bijvoorbeeld in gesprek met de eigenaar van het pand. We gaan ook in overleg met de eigenaar de financiële en ruimtelijke haalbaarheid onderzoeken. En we willen ook de mening van de buurt en belanghebbenden horen. Maar dat gebeurt dus pas vanaf het moment dat het college een besluit heeft genomen over het advies van de klankbordgroep.

Informatie over advies en vervolg

Wie nu al vragen heeft of een mening wil geven kan contact opnemen met het aanspreekpunt vluchtelingenopvang van de gemeente, Brandt Keegstra. Hij is te bereiken via de mail naar vluchtelingen@oostgelre.nl of telefonisch via (0544) 39 35 52.

Lees meer over de opvang van vluchtelingen en huisvesting van vergunninghouders.