Visie uitgangspunten Dorpsstraat 17 Zieuwent

13 april 2023
Nieuws
Markering van het gebied Dorpsstraat 17 in Zieuwent

Afbeelding van de het gebied van de ‘Visie Uitgangspunten Dorpsstraat 17 in Zieuwent’ dat nu ter inzage ligt.

Voor de grond aan de Dorpsstraat 17 in Zieuwent hebben we een initiatief ontvangen voor ontwikkelen van enkele woningen. Volgens het bestemmingsplan ‘Kern Zieuwent 2015’ is deze grond bestemd als bedrijf. De grond is onderdeel van een grotere bestemming bedrijf. Hierin ligt ook het vorige bedrijfspand van aannemer Hoenderboom.

Er is een plan gemaakt voor de herontwikkeling van het bedrijfsgebied. Dit plan heet de ‘Visie Uitgangspunten Dorpsstraat 17 in Zieuwent’. Hierin hebben we rekening gehouden met de toekomstige bestemmingen van het gebied. Hierbij kunt u denken aan het bouwen van woningen of andere gewenste ontwikkelingen op de bedrijfspercelen ten noorden van het gebied. U kunt het plan inzien in het gemeentehuis van Lichtenvoorde. Maakt u hiervoor eerst een afspraak door te bellen met (0544) 39 35 35.