Visie Besselinkschans

Logo BesselinkschansDe Besselinkschans ligt tussen Lievelde, Lichtenvoorde en Vragender. Het gebied ligt in het Nationaal Landschap Winterswijk en kenmerkt zich door veel bijzondere kwaliteiten. Denk daarbij onder andere aan de karakteristieke hoogteverschillen, de beken in het (agrarisch) landschap, cultuurhistorisch rijksmonument De Engelse Schans, het evenemententerrein van de Zwarte Cross, de motorcrossbaan van de MACL, de visvijver en Uitspatting De Besselinkschans. Dat maakt de Besselinkschans een uniek gebied.

Samen aan zet

Sinds 2013 werkt de gemeente samen met veel partners uit het gebied aan de toekomst van de Besselinkschans. De inzet is een duurzaam landschap. Daarin komen alle kwaliteiten van het gebied tot haar recht en zijn deze met elkaar in verbinding. De uitgangspunten hiervoor legde de gemeenteraad in 2014 vast in een visie en schetsschuit. Organisaties en inwoners doen ook in de uitvoering actief mee aan het proces. Dat gebeurt bijvoorbeeld via de vier themagroepen die advies geven.

De Besselinkschans: ‘Klimaat Klaor’!

De afgelopen jaren zijn in de Besselinkschans al een aantal mijlpalen bereikt. Zo verbeterden we het watersysteem rond Lichtenvoorde. Er zijn in samenwerking met Waterschap Rijn en IJssel drie nieuwe wateropvanggebieden gekomen. We legden ook twee bypasses aan voor het afvoeren van water om Lichtenvoorde heen. Hiermee is de kans op wateroverlast in Lichtenvoorde kleiner geworden. We maken het gebied ook klaar voor andere uitdagingen door de klimaatverandering, zoals droogte en hitte. Dat doen we onder andere via de pilot Klimaat Klaor.

Projecten

We legden verder wandelpaden en karrespoorverharding aan en verbeterden het openbaar groen. Hiermee is de Besselinkschans beter bereikbaar en beleefbaar gemaakt. In de jaren tot 2022 werken we samen verder aan het versterken van het landschap (bijvoorbeeld via het Gelders Natuur Netwerk), een nieuwe natuurspeelplek, het verbeteren van routes en het geschikter maken van de Engelse Schans voor kleinschalige, culturele evenementen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het proces in de Besselinkschans? Of bent u op zoek naar documenten? Neem dan contact op met team Communicatie. Dit kan via communicatie@oostgelre.nl of door te bellen naar (0544) 39 35 96. Op deze manier kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief Besselinkschans. De gemeente brengt deze ongeveer 4 keer per jaar uit. De ontwikkelingen in de Besselinkschans zijn ook te volgen via Facebook.

Zicht op de crossbaan tijdens de specialklasse op de Zwarte Cross