Veteranendag Oost Gelre 17 september 2022

20 september 2022
Nieuws
Burgemeester Annette Bronsvoort en gastspreker Edwin de Wolf staan naast elkaar bij de eerst gelegde krans

Burgemeester Annette Bronsvoort en gastspreker Edwin de Wolf legden de 1e krans

Op zaterdag 17 september is de lokale Veteranendag van Oost Gelre gehouden. Een dag waarop we, in navolging van de landelijke Veteranendag, onze veteranen bedanken. Zij hebben allemaal op hun eigen manier tijdens vele conflicten buiten Nederland een actieve bijdrage geleverd aan vrede, vrijheid en veiligheid in de wereld.

Kranslegging bij herdenkingsmonument Dijkstraat

De middag begon bij het herdenkingsmonument aan de Dijkstraat in Lichtenvoorde. Veel jongere veteranen, die uitgezonden zijn geweest, en oudere veteranen waren in Lichtenvoorde bij de ceremonie aanwezig. Namens alle veteranen van Oost Gelre, de Vereniging Oud-Indië Militairen en het gemeentebestuur van Oost Gelre zijn kransen gelegd. Krijgsmachtpredikant Ko Sent sprak als geestelijk verzorger mooie woorden over wantrouwen en vooral vertrouwen. De harmonie verzorgde passende koralen, de taptoe en het Wilhelmus tijdens de ceremonie.

Voortzetting bij ‘t Zwaantje

De Veteranendag werd voortgezet bij ’t Zwaantje. Burgemeester Annette Bronsvoort gaf aan het fijn te vinden om de veteranen weer live te kunnen ontmoeten: “Ik vind Veteranendag altijd een waardevol moment van bezinning. We denken aan de mensen die uitgezonden zijn geweest, waarbij sommigen hun leven hebben gegeven voor de vrijheid van anderen. Het organiseren van deze lokale Veteranendag in Oost Gelre vinden we belangrijk om de veteranen een hart onder de riem te steken, onze waardering te uiten en aan onze lokale samenleving te laten weten welke belangrijke taken de veteranen hebben verricht.”

Indrukwekkend verhaal Edwin de Wolf

Vervolgens konden de veteranen kijken en luisteren naar een presentatie van gastspreker Edwin de Wolf. Hij hield een indrukwekkend betoog over zijn uitzending naar Bosnië, waar hij als 24-jarige groepscommandant levensgevaarlijk gewond raakte doordat hij op een antipersoneelsmijn trapte. Na een zeer moeilijke periode, zo gaf hij aan, heeft hij met veel veerkracht zijn leven weer op de rit gekregen. Momenteel is De Wolf werkzaam als manager op het Militair Revalidatie Centrum Aardenburg. Hij heeft drie maal zeer succesvol deelgenomen aan de Invictus Games.

‘Kampioen op één been’ is een boek met het schokkende en inspirerende verhaal van Edwin de Wolfs ‘struggle for life’. Het is een heel persoonlijk en intens verhaal over moed, toewijding en uitzonderlijke veerkracht.

Er zijn nog 10 boeken te koop. Heeft u belangstelling? Neem dan contact op met Ingrid Wolterink, via i.wolterink@oostgelre.nl of (0544) 39 35 38.

Persoonlijke gesprekken

Nadien was er volop gelegenheid om informeel met elkaar in gesprek te gaan. Bestaande banden werden aangehaald, nieuwe contacten werden gelegd. Het koor Miss Sonance, zorgde voor een mooie en passende muzikale omlijsting. We kijken terug op een succesvolle middag.

Lokale Veteranendag 2023

Onze lokale Veteranendag is jaarlijks op de zaterdag na de Lichtenvoordse kermis. Noteer de volgende alvast in uw agenda: zaterdag 16 september 2023.