Verzamelverkeersbesluit laadpalen

27 juli 2022
Nieuws
Laadpaal

De gemeente wil dat het aantal openbare laadplekken geen belemmering vormt voor inwoners voor het aanschaffen van een elektrische auto. Wij zijn daarom druk bezig met realiseren van laadpalen. Volgens prognoses moeten er de komende 3 jaar 90 laadpalen bijgeplaatst worden om te voldoen aan de vraag. Voor al deze locaties worden verzamelverkeersbesluiten genomen om bij een aanvraag van een inwoner snel een laadpaal te kunnen plaatsen op één van deze locaties. Deze besluiten kunt u inzien op officielebekendmakingen.nl.

De 90 locaties zijn verspreid in de gemeente geplaatst op een plankaart

In maart 2022 heeft de plankaart met toekomstige laadpaallocaties online gestaan. Inwoners konden hierop reageren. In totaal zijn er 40 reacties binnengekomen op 23 locaties. Verderop in dit artikel wordt per locatie toegelicht of de laadpaallocatie wordt gehandhaafd, is verplaatst (of extra locatie toegevoegd) of verwijderd.

Zorgen om parkeerdruk

Een aantal inwoners maakt zich zorgen om de parkeerdruk wanneer een laadpaal bij hen in de buurt wordt geplaatst. Laadpalen worden op die locaties alleen daar geplaatst als er geen alternatief is en pas wanneer er daadwerkelijk een aanvraag voor een laadpaal wordt gedaan (door iemand uit de buurt met een elektrische auto). Ook is er in mei 2022 in Groenlo en Lichtenvoorde een parkeeronderzoek uitgevoerd. De uitkomst daarvan helpt bij het bepalen van de laadpaallocaties. We willen voorkomen dat er op locaties met een hoge parkeerdruk helemaal geen laadpalen geplaatst kunnen worden, terwijl hier in de toekomst wel vraag naar is.

Heeft of krijgt u een elektrische auto?

Dan kunt u een laadpaal aanvragen.

Nieuwe laadpaallocaties

Door het verwerken van de reacties op de laadpalen zijn er enkele nieuwe laadpaallocaties gekomen, deze staan weergegeven in onderstaande tabel:

Oude locatie

Nieuwe locatie

Geen (extra laadpaallocatie)

32685 Bergstraat, Lievelde

(t.h.v. Nieuwstraat 1)

25906 Gouden Regenstraat, Lichtenvoorde

32686 Vogelkersstraat, Lichtenvoorde

(t.h.v. huisnummer 23)

5428 Schatbergstraat, Lichtenvoorde

32687 Schatbergstraat, Lichtenvoorde

(t.h.v. huisnummers 58/60)

5432 Zwembad, Lichtenvoorde

32688 Zwembad, Lichtenvoorde

 

5435 Paulus Potterstraat, Lichtenvoorde

32689 Parkeerterrein voor K&C Johannes Vermeerstraat, Lichtenvoorde

 

5469 Watersnipstraat, Lichtenvoorde

32684 Watersnipstraat, Lichtenvoorde

(t.h.v. huisnummer 3)

5481 Hogenkampstraat, Harreveld

32690 Hogenkampstraat, Harreveld

(t.h.v. huisnummer 6)

5437 Neptunus, Lichtenvoorde

32985 Planetenstraat, Lichtenvoorde

(t.h.v. Neptunus 31)

11 pro-actieve laadpaallocaties

Naast het plaatsen van laadpalen op aanvraag zijn er ook 11 pro-actieve laadpaallocaties gekozen, deze zijn hieronder weergegeven. Deze worden in de tweede helft van 2022 (2022-2) of in de eerste helft van 2023 (2023-1) gerealiseerd.

 1. Groenlo, Bulten, (2022-2) (5524)
 2. Groenlo, Leerlooier, 2022-2) (5508)
 3. Groenlo, Thorbeckestraat, (2023-1) (25941)
 4. Groenlo, Walstraat, (2022-2) (25939)
 5. Harreveld, Freule van Dorthstraat, (2022-2) (5480)
 6. Harreveld, Ursulastraat, (2022-2) (32754)
 7. Lichtenvoorde, Clarissenstraat, (2022-2) (5466)
 8. Lichtenvoorde, J. Vermeerstraat, (2022-2) (32689)
 9. Lichtenvoorde, Klaasbos, (2023-1) (5436)
 10. Lichtenvoorde, Watersnipstraat, 2022-2) (32684)
 11. Zieuwent, Zegendijk, (2023-1) (5484)

 

Reacties op laadpaallocaties en genomen acties

In onderstaande tabel staan de reacties die in maart binnen zijn gekomen op de plankaart weergegeven met de genomen actie op deze reacties.

 

Laadpaal

Actie

Toelichting

25795:

Vicariestraat, Lievelde

(2 reacties)

Gehandhaafd

Extra locatie toegevoegd

Het parkeerplein bij de school kent al een hoge parkeerdruk wordt aangegeven, echter zijn er niet veel andere mogelijkheden in de buurt, deze locatie wordt daarom toch gehandhaafd. Ook wordt een extra mogelijkheid toegevoegd bij de Bergstraat (32685).

25895:

Jan Steenstraat, Lichtenvoorde

(6 reacties)

Gehandhaafd

De parkeerdruk hier is erg hoog wordt aangegeven, echter is er geen andere mogelijkheid in de buurt. Het parkeeronderzoek kan mogelijk een geschiktere locatie vinden. Wanneer iemand hier een laadpaal aanvraagt willen we die de mogelijkheid geven te kunnen laden. Veel huizen in de buurt hebben namelijk geen eigen oprit.

25906:

Gouden Regenstraat, Lichtenvoorde

(3 reacties)

Verplaatst

De parkeerdruk is hier hoog wordt aangegeven en er zijn al twee laadpalen op de hoek Goudenregen- en Lijsterbesstraat. Deze laadpaallocatie is daarom verplaatst naar de Vogelekersstraat ter hoogte van huisnummer 23 (32686).

25908:

IJsvogel, Lichtenvoorde

(1 reactie)

Gehandhaafd

Opmerking dat er geen laadpalen geplaatst dienen te worden voor erkers of ramen, deze laadpaal staat voor een heg en wordt daarom gehandhaafd.

25919:

Blauwgeersstraat, Harreveld

(1 reactie)

Gehandhaafd

Parkeerdruk is hier al hoog wordt aangegeven, echter zijn er weinig andere mogelijkheden in wijk. Ook is al een planlocatie in behandeling (en overleg) bij de Kerk (32752). Er wordt getracht eerst die locatie te realiseren voordat er een laadpaal in de Blauwgeersstraat wordt gerealiseerd indien uit deze buurt een aanvraag wordt gedaan.

25931:

Pastoor Zanderinkstraat, Zieuwent

(1 reactie)

Verwijderd

Er wordt aangegeven dat de parkeerdruk hier al hoog is, ook is er al een laadpaal aanwezig op het plein voor de Kerk. Omdat de prognose voor deze wijk ook behaald wordt zonder deze laadpaal kan deze locatie worden verwijderd.

25935:

Engelse Schans, Lievelde

(8 reacties)

 

Verwijderd

De bestaande laadpaal ter hoogte van huisnummer 24&26 was nog niet opgenomen in plankaart, deze locatie kon daarom worden verwijderd.

25939:

Walstraat, Groenlo

(1 reactie)

Gehandhaafd

Op deze locatie kwam de vraag of er niet meer laadpalen meer in het centrum geplaatst kunnen worden, rondom Goudsmit-, Betrumse- en Kevelderstraat. Het beleid is dat binnen de gracht alleen laadpalen aan de randen van het centrum geplaatst worden.

25944:

Papendijk, Groenlo

(1 reactie)

Gehandhaafd

Gewenste locatie en daarom gehandhaafd.

5428:

Schatbergstraat, Lichtenvoorde

(3 reacties)

Verplaatst

Er is aangegeven dat deze locatie voor een inrit ligt en er is gevraagd of de locatie nabij de Jozefschool niet beter geschikt is. Omdat de parkeerplaatsen nabij de Jozefschool al dichtbij een andere planlocatie liggen (25867), wordt de laadpaal verplaatst naar de Schatbergstraat ter hoogte van huisnummers 58/60 (32687).

5431:

Van Reedestraat, Lichtenvoorde

(1 reactie)

Gehandhaafd

Er wordt aangegeven dat dit een onlogische locatie is en ten koste gaat van de weinige parkeerplaatsen die er al zijn. In de buurt zijn er echter weinig andere mogelijkheden, het parkeeronderzoek kan hier mogelijk nog andere inzichten geven.

5432:

Zwembad, Lichtenvoorde

(1 reactie)

Verplaatst

Er wordt aangegeven dat de laadpaal beter verplaatst kan worden naar de algemene parkeerplaats, dit is aangepast (32688).

5435:

Paulus Potterstraat, Lichtenvoorde

(2 reacties)

Verplaatst

Er wordt aangegeven dat de parkeerdruk al hoog is en dat het parkeerterrein voor K&C een beter alternatief is, de laadpaal locatie is daarheen verplaatst (32689).

5436:

Klaasbos, Lichtenvoorde

(1 reactie)

Gehandhaafd

Er wordt aangegeven dat deze locatie voor een laadpaal gewenst is.

5469:

Watersnipstraat, Lichtenvoorde

(1 reactie)

Verplaatst

Er wordt aangegeven dat er voor huisnummer 1 t/m 7 meer ruimte is en dat deze persoon een elektrische auto krijgt binnenkort. De laadpaal is verplaatst volgens voorstel (32684).

5481:

Hogenkampstraat, Harreveld

(1 reactie)

Verplaatst

Er wordt aangegeven dat deze laadpaal beter naar de overzijde verplaatst kan worden in verband met de bomen, dit is gedaan (32690).

5485:

De Steege, Zieuwent

(1 reactie)

Gehandhaafd

Er wordt aangegeven dat er geen bezwaar is tegen de laadpaal, maar wel tegen het ‘verdwijnen’ van twee parkeerplekken. Wanneer een aanvraag op deze locatie wordt gedaan wordt de parkeerdruk nader beschouwd.

5508:

Leerlooier, Groenlo

(1 reactie)

 

Gehandhaafd

Er wordt aangegeven dat deze locatie gewenst is en of deze z.s.m. geplaatst kan worden.

5515:

Kardinaal de Jongstraat, Groenlo

(1 reactie)

Gehandhaafd

Er wordt aangegeven dat deze locatie gewenst is omdat deze dichtbij is.

5520:

Calixtusstraat, Groenlo

(1 reactie)

Gehandhaafd

Er wordt aangegeven dat deze locatie gewenst is omdat deze dichtbij is.

5533:

De Boog, Mariënvelde

(1 reactie)

Gehandhaafd (voorlopig)

Er wordt aangegeven dat deze locatie niet gewenst is (maar niet waarom). Ook wordt de nieuwbouwlocatie Hof aan de Boog genoemd als alternatieve locatie, zodra die locatie op de plankaart komt wordt bekeken of deze daar naartoe verplaatst kan worden. Ook loopt de aanvraag voor de Waalderweg (32755) al.