Vervangen gasleidingen in Lievelde

25 oktober 2023
Nieuws

Netbeheerder Liander vervangt de komende tijd gasleidingen in Lievelde. Liander doet dit om te voorkomen dat oude gasaansluitingen gaan lekken. Ze graven daarvoor 2 gaten per woning. Tussen de gaten halen ze de oude leiding eruit en leggen ze de nieuwe aan. 

Gemeente controleert 

Het vervangen van de gasleidingen gaat niet via de gemeente. Wij zijn geen opdrachtgever, maar controleren alleen of Liander de gaten in het trottoir netjes herstelt. Ook letten wij erop dat er geen verkeersonveilige situaties ontstaan door deze werkzaamheden. 

Hinder en vragen 

De werkzaamheden kunnen hinder geven. Liander neemt zelf contact op met de betrokken adressen over de planning en de uitvoering. Aannemer A.Hak voert het werk voor Liander uit. Wij vragen u dan ook om bij vragen of klachten rechtstreeks contact met de aannemer op te nemen.  

Meer informatie 

Op de website van Liander vindt u meer informatie over de werkzaamheden: www.liander.nl/grootzakelijk/onderhoudstoringen/werkzaamheden/vervanginggasleiding.