Verklaring omtrent het gedrag

Werkgevers, verenigingen en andere organisaties mogen u vragen om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Dit is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag geen belemmering vormt voor de (nieuwe) functie. Ook voor de aanvraag van een visum, emigratie of werkvergunning heeft u een VOG nodig. Daarnaast kunt u een VOG nodig hebben als gastouder, huisgenoot van gastouder of gastouderbureau.
Heeft u een formulier van uw werkgever of andere organisatie ontvangen? Lever dan het volledig ingevulde formulier in bij de balie burgerzaken. U moet hiervoor een afspraak maken.

Wat u moet weten

VOG online aanvragen via mail van organisatie

U krijgt een e-mail van uw werkgever of andere organisatie voor het aanvragen van een VOG. Via een link in deze e-mail kunt u inloggen met uw DigiD. Vervolgens controleert u de gegevens en bevestigt u dat de gegevens kloppen. U kunt alleen online een VOG aanvragen als de aanvraag online is klaargezet door uw werkgever of andere organisatie. U kunt kiezen of u de VOG digitaal wilt ontvangen in uw berichtenboxexterne-link-icoon of op papier. Dit geeft u bij de aanvraag aan.

VOG direct aanvragen bij Justis

U moet de VOG rechtstreeks bij Justis aanvragenexterne-link-icoon als u niet voorkomt in de Basisregistratie Personen (BRP) of als u geen vaste woon- of verblijfplaats hebt.

VOG RP aanvragen voor bedrijf, vereniging of stichting

Een bedrijf, vereniging of stichting kan een VOG voor rechtspersonen (VOG RP) aanvragen bij Justisexterne-link-icoon. Dit kan niet bij de gemeente. Een officiële vertegenwoordiger van het bedrijf, de vereniging of de stichting doet de aanvraag. Dit is bijvoorbeeld een bestuurder, vennoot of beheerder.

VOG aanvragen door middel van machtiging

U kunt uw VOG-aanvraag door iemand anders laten indienen, als u deze persoon daartoe machtigt. De gemachtigde vraagt de VOG namens u aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP) of - als u in het buitenland woont - bij de gemeente waar u voor uw vertrek stond ingeschreven. Als deze gemeente niet meer over uw gegevens beschikt, moet de aanvraag rechtstreeks bij COVOG (Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag) worden ingediend.

Bij het indienen van de aanvraag moet de gemachtigde de volgende stukken meenemen:

  • een volledig ingevuld aanvraagformulier
  • een machtigingsbrief (een brief waarin u aangeeft wie u machtigt om namens u deze aanvraag in te dienen; geef hierin ook aan op welk postadres u de VOG wilt ontvangen)
  • een kopie van uw identiteitsbewijs
  • een identiteitsbewijs van degene die u heeft gemachtigd
  • het bedrag voor de kosten

Wanneer kom ik ervoor in aanmerking?
Als uit het VOG-onderzoek blijkt dat u geen strafbare gedragingen op uw naam heeft staan, wordt de VOG afgegeven. Als er wel sprake is van strafbare gedragingen, wordt beoordeeld of deze relevant zijn ten opzichte van het doel waarvoor de VOG is aangevraagd. Zo zijn voor het beroep van onderwijzer andere strafbare feiten van belang dan voor de functie van accountant.

Wat kost het?

(tarief/tarieven 2024)

OmschrijvingTarief
Verklaring omtrent gedrag (VOG)€ 41,35

Dit is een vergoeding voor de kosten die de gemeente en COVOG (Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag) maken. U betaalt het bedrag bij inlevering van het aanvraagformulier.

Vragen?

Neem dan contact met ons op via (0544) 39 35 35 of burgerzaken@oostgelre.nl.