Verkiezingen Tweede Kamer

Tweede Kamer verkiezingen

Op woensdag 17 maart 2021 vonden de Tweede Kamerverkiezingen plaats.

De uitslag van de verkiezingen vindt u op de pagina Uitslag verkiezingen 2021.

Wie mogen stemmen?

U mag stemmen bij een Tweede Kamerverkiezing onder de volgende voorwaarden:

  • U heeft de Nederlandse nationaliteit.
  • U bent 18 jaar of ouder.

Heeft u de Nederlandse nationaliteit en verblijft u in het buitenland tijdens de Tweede Kamerverkiezingen? Dan kunt u stemmen vanuit het buitenland.

Om een stem uit te brengen bij de verkiezing moet u meenemen:

  • een stem(plus)pas of kiezerspas;
  • een geldig ID-bewijs.

U krijgt een stempas als u:

  • op de dag van de kandidaatstelling in de staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen van uw gemeente met de Nederlandse nationaliteit;
  • op de dag van de verkiezingen 18 jaar of ouder bent;
  • niet uitgesloten bent van het Kiesrecht.

Uitgesloten van kiesrecht

Een rechter kan bij bepaalde misdaden een gevangene uitsluiten van het kiesrecht. Dit is een bijzondere maatregel bij de opgelegde straf. In de praktijk wordt deze maatregel niet vaak opgelegd. Mensen die zijn uitgesloten van het kiesrecht ontvangen als er een verkiezing is geen stempas.

Gevangenen of mensen in een huis van bewaring zijn dus niet automatisch uitgesloten van het stemrecht. Zij kunnen alleen meestal niet zelf naar een stemlokaal, tenzij ze daar apart verlof voor krijgen. Daarom kunnen zij alleen hun stem uitbrengen door iemand anders voor hen te laten stemmen (volmacht). Dit is geregeld in de Kieswet.

Vragen

Voor meer informatie over verkiezingen en het aanvragen van formulieren kunt u contact opnemen met ons.
Telefonisch via (0544) 39 35 35
Of via verkiezingen@oostgelre.nl