Verkiezingen Tweede Kamer

Op woensdag 15 maart 2017 zijn er verkiezingen voor leden van de Tweede Kamer. De inwoners van Oost Gelre kunnen dan hun stem uitbrengen op wie hen in de Tweede Kamer staten zal vertegenwoordigen. De leden worden gekozen voor een termijn van vier jaar. Hieronder leest u de informatie die hierbij van belang is.

Stempas
Stemmen in een andere gemeente in Nederland
Volmacht
Meenemen bij het stemmen
Wie mogen er stemmen?
Stembureaus
Locaties aanplakborden
Nog vragen?

Stempas

Met uw stempas brengt u uw stem uit tijdens de verkiezing voor de Tweede Kamer 15 maart 2017. U krijgt uiterlijk 1 maart 2017 de stempassen thuisgestuurd.

Om te kunnen stemmen is de stempas noodzakelijk. Kiesgerechtigden ontvangen een stempas van de burgemeester van de gemeente waar ze op 30 januari 2017 staan ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP). Met de stempas mag u overal in Oost Gelre stemmen. Op uw stempas staat het adres van het stembureau dat het dichtst bij u in de buurt ligt. Maar u mag zelf kiezen in welk stembureau binnen de gemeente u uw stem uitbrengt.

Als u geen stempas heeft ontvangen op 1 maart 2017 of u bent uw stempas bent verloren, dan kunt u een vervangende stempas aanvragen bij Bureau Verkiezingen via verkiezingen@oostgelre.nl of via telefoonnummer: (0544) 39 35 77. Ook kunt u langskomen tijdens openingsuren in het gemeentehuis.

De uiterste datum voor het schriftelijk aanvragen van een (nieuwe) stempas is 10 maart. Aan de balie van het gemeentehuis kunt u een vervangende stempas tot uiterlijk dinsdag 14 maart 12.00 uur aanvragen.

Stemmen in een andere gemeente in Nederland

Wilt u gaan stemmen in een andere gemeente in Nederland bij de verkiezingen, dan kunt u een kiezerspas aanvragen.

Het aanvraagformulier voor een  (107 kB) kunt u hier downloaden.

Persoonlijk

U kunt een kiezerspas ook in het gemeentehuis aanvragen. U kunt dit uiterlijk dinsdag 14 maart 2017 tot 12.00 uur doen. U kunt langskomen tijdens openingsuren in het gemeentehuis. Neem uw stempas en een geldig identiteitsbewijs mee.

Schriftelijk

Uw schriftelijk verzoek moet uiterlijk op 10 maart 2017 binnen zijn bij bureau Verkiezingen, of zijn ingeleverd bij de receptie van het gemeentehuis. Als u al een stempas heeft ontvangen, moet u die met uw verzoek meesturen.

Volmacht

Bent u niet in de gelegenheid om zelf uw stem uit te brengen, dan kunt u iemand anders machtigen.

Onderhands

Via uw stempas kunt u iedereen die in Oost Gelre woont en ook een stempas heeft ontvangen onderhands machtigen, zonder tussenkomst van de gemeente. Het machtigen van iemand anders kan tot en met de dag van de stemming zelf. U vult hiervoor de achterkant van uw stempas in, ondertekent deze beiden en geeft vervolgens de pas mee aan de gemachtigde met een kopie van uw legitimatiebewijs. De kiezer die voor u gaat stemmen moet deze kopie aan de voorzitter van het stembureau tonen samen met zijn/haar eigen legitimatiebewijs.

Voorwaarden:

 • De gemachtigde moet de stem van de volmachtgever tegelijk uitbrengen met zijn eigen stem
 • De gemachtigde mag voor maximaal 2 andere kiezers stemmen
 • Een volmachtgever die uiteindelijk toch in de gelegenheid is om zelf te gaan stemmen kan de onderhandse volmacht intrekken. In dat geval moet de volmachtgever zijn tot volmacht omgezette stempas terugvragen bij de gemachtigde. Met deze stempas wordt hij tot de stemming toegelaten. Zonder stempas zal hij niet kunnen stemmen.

Schriftelijk

Kunt u niet wachten tot uw stempas bezorgd wordt, omdat u bijvoorbeeld in het buitenland bent, dan kunt u een volmachtformulier invullen. U hoeft hierbij niet te wachten tot u uw stempas heeft. Ook kunt u een volmacht aanvragen als u geen geldig (maximaal vijf jaar verlopen) identiteitsdocument heeft. De gemachtigde hoeft dan geen kopie van uw identiteitsbewijs te tonen als hij voor u stemt met de volmacht.

De gemachtigde ontvangt bij inwilliging van het verzoek een volmachtbewijs waarmee hij namens u kan stemmen. Dit verzoek kunt u tot en met vrijdag 10 maart 2017 inleveren. Hiervoor kunt u het formulier  (70 kB) downloaden. U kunt ook een volmachtformulier afhalen bij Bureau Verkiezingen in het gemeentehuis.

Dit schriftelijke verzoek dient u in bij de burgemeester van de gemeente, waar u op de dag van de kandidaatstelling (30 januari 2017) in het kiezersregister staat opgenomen. De gemachtigde moet op genoemde datum in dezelfde gemeente zijn ingeschreven als de volmachtgever.

Let op:

 • De gemachtigde moet de stem van de volmachtgever tegelijk uitbrengen met zijn eigen stem.
 • De gemachtigde mag voor maximaal 2 andere kiezers stemmen.
 • Het is niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken.

Meenemen bij het stemmen

Om uw stem uit te kunnen brengen moet u de volgende zaken bij u hebben:

 •  uw stempas (let erop dat deze onbeschadigd is)
 •  een identiteitsbewijs. Dit is een Nederlands paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument. Het legitimatiebewijs mag niet langer dan 5 jaar verlopen zijn. U kunt dus gebruik maken van een legitimatiebewijs waar op staat 'geldig tot 16 maart 2012' of elke latere datum.

Bent u uw identiteitsbewijs kwijt of is het gestolen? Alleen dan kunt u uw stem uitbrengen door een kopie te tonen van de verklaring van vermissing dat is opgemaakt door de gemeente. Daarnaast moet u een pasje of document met uw naam en foto laten zien. Denk bijvoorbeeld aan een NS-abonnement.

Wie mogen er stemmen?

Om een stem uit te kunnen brengen bij de verkiezing voor de Tweede Kamer gelden voorwaarden.

 • U mag stemmen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:
 • U bent op de dag van de stemming 18 jaar of ouder.
 • U bent op de dag van de kandidaatstelling (30 januari 2017) ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Oost Gelre.
 • U bezit de Nederlandse nationaliteit.

Stembureaus

Per verkiezing ontvangt u een stempas met vermelding van een stemlokaal. Dit stemlokaal is het lokaal waar u door de gemeente Oost Gelre bent ingedeeld en waarschijnlijk ook het dichtstbijzijnde. U bent dus niet gebonden aan dit lokaal en kunt uw stem uitbrengen in elk ander stemlokaal in de gemeente Oost Gelre!

Welke zijn er?

In Oost Gelre zijn op dit moment de volgende stembureaus:

Lichtenvoorde

 • Antoniushove, Rapenburgsestraat 33, Lichtenvoorde
 • Clubgebouw de Swite, Hendrik Leemreizestraat 2, Lichtenvoorde
 • St. Jozefschool, Schatbergstr. 81, Lichtenvoorde
 • Den Diek, Dijkstraat 30, Lichtenvoorde
 • De Schoppe, Joh.Vermeerstr. 50, Lichtenvoorde
 • St. Jorisschool, Waterhoen 1, Lichtenvoorde
 • Gemeentehuis, Varsseveldseweg 2, Lichtenvoorde

Kerkdorpen

 • Lok. Sportcomplex De Bult, Kapelweg 17, Vragender
 • Dorpshuis 't Kempken, Ursulastraat 2, Harreveld
 • Parochiehuis   Dorpsstraat 34 Zieuwent
 • Bernard Vos Clubhuus, Bergstraat 5, Lievelde
 • St. Theresiaschool, Waalderweg 20, Mariënvelde
 • RK Ludgerusschool, Meddoseweg 21, Zwolle

Groenlo

 • Zorgcentrum "De Molenberg", Ziekenhuisstraat 7, Groenlo
 • Cultureel Centrum "De Bron", Buitenschans 1, Groenlo
 • Willibrordusschool, Karel Doormanstraat 66, Groenlo
 • O.B.S. 't Palet, Nolensstraat 14, Groenlo
 • Stadhuis, Kevelderstraat 1, Groenlo

In Oost Gelre zijn de stemlokalen, voor wat betreft de toegankelijkheid en bereikbaarheid, geschikt voor gehandicapten. De stemlokalen zijn geopend van 07.30 uur tot 21.00 uur.

Locaties aanplakborden

In aanloop naar de verkiezingen worden er op diverse plekken in onze gemeente aanplakborden geplaatst, speciaal bedoeld voor verkiezingsposters. De borden worden in week 6 van 2017 geplaatst, afhankelijk van de weersomstandigheden. U vindt deze borden vanaf 10 februari op de volgende locaties:

Lichtenvoorde

 • Lievelderweg (ter hoogte van Paashuis Motoren)
 • Dijkstraat (ter hoogte van bibliotheek)
 • Hoek Rembrandtplein – Bronckhorststraat
 • Hoek Schatbergstraat – Delstraat
 • Nieuwmarkt (parkeerplaats Jumbo, aan einde bij Westerman)
 • Hoek de Rode van Heeckerenstraat – Aaltenweg
 • Carel Looierstraat (parkeerplaats)
 • Koemstraat (parkeerplaats)

Groenlo

 • Eibergseweg (ter hoogte van de gracht)
 • Ruurloseweg (in plantsoen tegenover de Bron)
 • Hoek Lichtenvoordseweg - Winterswijkseweg
 • Wheme (parkeerplaats tegen kerk)
 • Deken Hooijmansingel (parkeerplaats)

Kerkdorpen

 • Harreveld: Hoek Kerkstraat – Ursulastraat
 • Vragender: Aalbersestraat
 • Zieuwent: Dorpsstraat (ter hoogte van ’t Witte Paard)
 • Lievelde: Koningsplein
 • Mariënvelde: Waalderweg (Nr. 11 voor gymzaal)
 • Zwolle: Meddoseweg (ter hoogte van school)

Let op: u mag alleen behangplaksel gebruiken voor het plakken van posters. De borden kunnen dan weer schoongemaakt worden voor hergebruik.

Afmetingen 2 borden van 220 cm breed en 102 cm hoog. De grootte van de posters is maximaal A2-formaat (maximaal 60 cm x 42 cm.)

Nog vragen?

Heeft u nog vragen? Neemt u gerust contact op met de balie Burgerzaken van de afdeling Publiek en Bestuur. Dat kan via telefoonnummer (0544) 39 35 77 of e-mail: verkiezingen@oostgelre.nl.