Verkiezingen Tweede Kamer

Ondersteuningsverklaring afleggen

Een politieke partij of groepering die mee wil doen aan de verkiezingen heeft soms ondersteuningsverklaringen nodig. Een ondersteuningsverklaring is een schriftelijke verklaring van een kiesgerechtigde die deelname van een partij aan de verkiezing ondersteunt.

Hoe u een ondersteuningsverklaring kunt afleggen leest u op deze pagina: Ondersteuningsverklaring afleggen.

Tweede Kamerverkiezingen

Op woensdag 17 maart 2021 vinden de eerstvolgende Tweede Kamerverkiezingen plaats.

U mag stemmen bij een Tweede Kamerverkiezing onder de volgende voorwaarden:

  • U heeft de Nederlandse nationaliteit.
  • U bent 18 jaar of ouder.

Heeft u de Nederlandse nationaliteit en verblijft u in het buitenland tijdens de Tweede Kamerverkiezingen? Dan kunt u stemmen vanuit het buitenland.

Om een stem uit te brengen bij een verkiezing:

  • heeft u een stempas nodig;
  • de stempas ontvangt u als u kiesgerechtigd bent uiterlijk 14 dagen vóór de verkiezingen.

U krijgt een stempas als u:

  • op de dag van de kandidaatstelling in de staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen van uw gemeente met de Nederlandse nationaliteit;
  • op de dag van de verkiezingen 18 jaar of ouder bent;
  • niet uitgesloten bent van het Kiesrecht.

Stempas kwijt

Heeft u wel op tijd een stempas ontvangen, maar bent u hem kwijt? Dan kunt u een vervangende stempas aanvragen bij de gemeente.

Als u gaat stemmen neemt u dan een geldig legitimatiebewijs, bijvoorbeeld een rijbewijs mee.

Verhinderd

Wilt u wel stemmen, maar kunt u niet zelf naar een stembureau? Dan kunt u stemmen per volmacht.

Kandidaten

Op ieder adres wordt een kandidatenlijst bezorgd. Op deze lijst staan alle kandidaten die verkiesbaar zijn. Zij staan vermeld per politieke groepering.

Stembureaus

Op de stempas staat het stembureau vermeld waar u bent ingedeeld. In dat stembureau kunt u stemmen, maar u kunt ook bij een ander stembureau in de gemeente stemmen.

Kiesrecht mensen met verstandelijke beperking

Ook mensen met een verstandelijke beperking hebben kiesrecht. Het stemrecht is wel een individueel recht. Dat betekent dat mensen zelfstandig hun stem moeten kunnen uitbrengen. Zij mogen niet beïnvloed worden door anderen. Het is daarom niet toegestaan dat kiezers vanwege een geestelijke beperking hulp krijgen in het stemhokje. Uitleg buiten het stemhokje is wel toegestaan, maar de kiezer moet zijn stem alleen uitbrengen.

Alleen kiezers met een lichamelijke beperking mogen zich bij het stemmen laten ondersteunen. Bijvoorbeeld blinden en slechtzienden of mensen met Parkinson.

Uitgesloten van kiesrecht

Een rechter kan bij bepaalde misdaden een gevangene uitsluiten van het kiesrecht. Dit is een bijzondere maatregel bij de opgelegde straf. In de praktijk wordt deze maatregel niet vaak opgelegd. Mensen die zijn uitgesloten van het kiesrecht ontvangen als er een verkiezing is geen stempas.

Gevangenen of mensen in een huis van bewaring zijn dus niet automatisch uitgesloten van het stemrecht. Zij kunnen alleen meestal niet zelf naar een stemlokaal, tenzij ze daar apart verlof voor krijgen. Daarom kunnen zij alleen hun stem uitbrengen door iemand anders voor hen te laten stemmen (volmacht). Dit is geregeld in de Kieswet.

Vragen

Voor meer informatie over verkiezingen en het aanvragen van formulieren kunt u contact opnemen met de gemeente.