Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap

Verkiezingen provinciale staten en waterschappen

Op woensdag 20 maart 2019 zijn er gecombineerde verkiezingen voor leden van Provinciale Staten (PS) en voor het Waterschap Rijn en IJssel (WS). De inwoners van Oost Gelre kunnen dan hun stem uitbrengen op wie hen in de Provinciale staten en het bestuur van het Waterschap zal vertegenwoordigen. De leden worden gekozen voor een termijn van vier jaar. De laatste verkiezingen voor de provinciale staten werden op 18 maart 2015 gehouden.

Provinciale staten verkiezing
In Oost Gelre stemmen we op de leden van de Provinciale Staten van Gelderland. Dat doen we eenmaal in de vier jaar. De Provinciale Staten zijn de schakel tussen het Rijk en de gemeente. Zij zijn het dagelijks bestuur van de provincie en zorgen ervoor dat alles goed geregeld is. Meer informatie vindt u op de website van de Kiesraad.

Waterschapsverkiezing
De gemeente Oost Gelre valt onder het waterschap Rijn en IJssel. Door te stemmen bepaalt u mee hoe het waterschap uw belastinggeld besteedt. U heeft dus invloed op de keuzes die het bestuur maakt voor waterbeheer in uw omgeving. Lees meer over de waterschappen op waterschappen.nl.

Hieronder leest u de informatie die hierbij van belang is.

Stempas
Kiezerspas: stemmen in een andere gemeente in de provincie Gelderland
Volmacht
Wie mogen stemmen?
Wat moet ik meenemen als ik ga stemmen?
Waar kunt u stemmen?
Verkiezingsborden
Vragen en contactgegevens

 

Stempas

Met uw stempas brengt u uw stem uit tijdens de verkiezing voor zowel de Provinciale Staten als het Waterschap Rijn en IJssel. U krijgt uiterlijk op 6 maart de stempassen thuisgestuurd.

Om te kunnen stemmen is de stempas noodzakelijk. Kiesgerechtigden ontvangen een stempas van de burgemeester van de gemeente waar ze op maandag 4 februari 2019 staan ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP). Met de stempas mag u overal in de gemeente Oost Gelre stemmen. Op uw stempas staat het adres van een stembureau dat bij u in de buurt ligt. U bent niet verplicht in dat stembureau uw stem uit te brengen. U mag zelf kiezen in welk stembureau binnen de gemeente u uw stem uitbrengt.

Als u geen stempas heeft ontvangen op 6 maart 2019 of u bent uw stempas bent verloren, dan kunt u een vervangende stempas aanvragen. Dit kan online met DigiD of via telefoonnummer: (0544) 393577. Ook kunt u langskomen tijdens openingsuren in het gemeentehuis in Lichtenvoorde.

De uiterste datum voor het schriftelijk (digitaal) aanvragen van een (nieuwe) stempas is 15 maart. Op die datum moet uw schriftelijke (digitale) aanvraag ontvangen zijn. Houd u daarmee rekening met het verzenden van uw aanvraag. Aan de balie van van het gemeentehuis kunt u een vervangende stempas tot uiterlijk dinsdag 19 maart 12.00 uur aanvragen.

Klik hier voor het aanvragen van een vervangende stempas met DigiD.

 

Kiezerspas: stemmen in een andere gemeente in de provincie Gelderland

Wilt u gaan stemmen in een andere gemeente in de provincie Gelderland bij de verkiezingen voor Provinciale Staten en/of voor het waterschap, dan kunt u een kiezerspas aanvragen.

Klik hier voor het online aanvragen van een kiezerspas met DigiD.
Klik hier voor het aanvraagformulier voor een kiezerspas.

Persoonlijk
U kunt een kiezerspas ook in het gemeentehuis aanvragen. U kunt dit uiterlijk dinsdag 19 maart 2019 tot 12.00 uur doen. U kunt langskomen tijdens openingsuren in het gemeentehuis. Neemt u uw stempas en een geldig identiteitsbewijs mee.

Schriftelijk
Uw schriftelijk verzoek moet uiterlijk op vrijdag 15 maart 2019 binnen zijn bij de afdeling Burgerzaken, of zijn ingeleverd bij de receptie van het gemeentehuis. Als u al een stempas hebt ontvangen, moet u die met uw verzoek meesturen.

 

Volmacht

Bent u niet in de gelegenheid om zelf uw stem uit te brengen, dan kunt u iemand anders machtigen.

Onderhands
Via uw stempas kunt u iedereen die in Oost Gelre woont en ook een stempas heeft ontvangen onderhands machtigen, zonder tussenkomst van de gemeente. Het machtigen van iemand anders kan tot en met de dag van de stemming zelf. U vult hiervoor de achterkant van uw stempas in, ondertekent deze beiden en geeft vervolgens de pas mee aan de gemachtigde met een kopie van uw legitimatiebewijs. De kiezer die voor u gaat stemmen moet deze kopie aan de voorzitter van het stembureau tonen samen met zijn eigen legitimatiebewijs.

Voorwaarden:

 • De gemachtigde moet de stem van de volmachtgever tegelijk uitbrengen met zijn eigen stem
 • De gemachtigde mag voor maximaal 2 andere kiezers stemmen
 • Een volmachtgever die uiteindelijk toch in de gelegenheid is om zelf te gaan stemmen kan de onderhandse volmacht intrekken. In dat geval moet de volmachtgever zijn tot volmacht omgezette stempas terugvragen bij de gemachtigde. Met deze stempas wordt hij tot de stemming toegelaten. Zonder stempas zal hij niet kunnen stemmen.

Online
Klik hier voor het online machtigen van iemand anders met DigiD.

Schriftelijk
De schriftelijke volmacht gebruikt u als u, bijvoorbeeld door vakantie, van huis bent voordat uw stempas wordt bezorgd.

Een schriftelijke volmacht vraagt u aan met (één van) deze formulieren. Deze stuurt u naar de burgemeester van de gemeente waar u op 4 februari 2019 woonde.

 • U en degene die u machtigt vullen allebei een deel van dit formulier in.
 • De burgemeester moet het verzoekschrift uiterlijk 15 maart 2019 hebben ontvangen.
 • Als alles in orde is, krijgt de gemachtigde een volmachtbewijs waarmee hij of zij namens u kan stemmen.

Het is bij een schriftelijke volmacht niet nodig om een (kopie van een) geldig identiteitsbewijs mee te sturen. Voor kiezers zonder een geldig identiteitsbewijs is dit dan ook de enige manier om hun stem uit te brengen.

Let op:

 • De gemachtigde moet de stem van de volmachtgever tegelijk uitbrengen met zijn eigen stem.
 • De gemachtigde mag voor maximaal 2 andere kiezers stemmen.
 • Het is niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken.

 

Wie mogen stemmen?

Om te mogen stemmen bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten en voor het waterschap Rijn en IJssel op 20 maart gelden een aantal regels. Hieronder leest u de voorwaarden die bepalen of iemand mag stemmen. Als u aan de voorwaarden voldoet ontvangt u van de gemeente Oost Gelre een stempas voor die verkiezing.

Verkiezing Provinciale Staten
U mag uw stem uitbrengen als u:

 • op 20 maart 18 jaar of ouder bent
 • op de peildatum van de kiesgerechtigheid (4 februari 2019) ingeschreven bent in de Basis Registratie Personen van de gemeente Oost Gelre
 • de Nederlandse nationaliteit bezit

Verkiezing Waterschap Rijn en IJssel
U mag uw stem uitbrengen als u:

 • op 20 maart 18 jaar of ouder bent
 • op de peildatum van de kiesgerechtigheid (4 februari 2019) ingeschreven bent in de Basis Registratie Personen van de gemeente Oost Gelre
 • de Nederlandse nationaliteit bezit of die van 1 van de andere lidstaten van de EU
 • een andere nationaliteit hebt dan die van een EU-lidstaat en een geldige verblijfsvergunning heeft.

 

Wat moet ik meenemen als ik ga stemmen?

 • uw stempas of stempassen
 • een geldig identiteitsbewijs

U kunt deze identiteitsbewijzen gebruiken: 

 • Nederlands paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs of verblijfsvergunning.
 • Paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs uit een andere EU land, IJsland, Liechtenstein of Noorwegen.
 • Paspoort of Identiteitsbewijs uit Zwitserland.

Uw identiteitsbewijs mag op de dag van de stemming maximaal 5 jaar verlopen zijn. Dit wordt voor de Provinciale Statenverkiezingen en de Waterschapsverkiezingen ook als een geldig document beschouwd.
Als u uw identiteitsbewijs kwijt bent, dan kunt u zich identificeren met:

 • een kopie van het proces-verbaal van de politie (als uw document gestolen is), of
 • een kopie van een verklaring van de gemeente waarin de vermissing is vermeld (als u uw document kwijt bent).

Neem ook een document mee waarop uw naam en foto staan, bijvoorbeeld een persoonlijke OV-chipkaart of en bibliotheekpas. Uw stempas(sen) moet uiterlijk op 6 maart bij u zijn bezorgd.

 

Waar kunt u stemmen?

U kunt stemmen in één van onze 18 stembureaus in onze gemeente. De stembureaus zijn open van 07.30 - 21.00 uur.

Overzicht stembureaus
  Stembureau Adres
1 Antoniushove Rapenburgsestraat 33, Lichtenvoorde
2 Schuttersgilde St. Switbertus Hendrik Leemreizestraat 2, Lichtenvoorde
3 St. Jozefschool Schatbergstraat 81, Lichtenvoorde
4 Den Diek Dijkstraat 30, Lichtenvoorde
5 De Schoppe Johannes Vermeerstraat 50, Lichtenvoorde 
6 St. Jorisschool Waterhoen 1, Lichtenvoorde
7 Gemeentehuis Varsseveldseweg 2, Lichtenvoorde
8 Sportcomplex De Bult Kapelweg 17, Vragender
9 Dorpshuis 't Kempken Ursulastraat 2, Harreveld
10 Parochiehuis Dorpsstraat 34, Zieuwent
11 Bernard Vos Clubhuus Bergstraat 3, Lievelde
12 Zorgcentrum "De Molenberg" Ziekenhuisstraat 7, Groenlo
13 Gezondheidscentrum den Papendiek Buitenschans 28, Groenlo
14 Willibrordusschool Karel Doormanstraat 66, Groenlo
15 O.B.S. 't Palet Nolensstraat 14, Groenlo
16 Stadhuis Kevelderstraat 1, Groenlo
17 St. Theresiaschool Waalderweg 20, Mariënvelde
18 Basisschool St. Ludgerus Meddoseweg 21, Zwolle

 

Verkiezingsborden

De verkiezingsborden worden in week 6 geplaatst op de locaties die hieronder staan. De borden worden voor zowel de verkiezing van Provinciale Staten als voor de waterschapsverkiezingen gebruikt. Wij vragen u alleen behangplaksel te gebruiken voor het plakken van posters! Dan kunnen de borden ook weer schoongemaakt worden voor hergebruik. Afmetingen: 2 borden van 220 cm breed en 102 cm hoog. Totaal 440 x 102 cm.

De grootte van de posters is maximaal A2-formaat ( maximaal 60 cm x 42 cm).

Overzicht locaties verkiezingsborden
Kern Locaties
Lichtenvoorde Lievelderweg ( ter hoogte van Johannes Vermeerstraat) 
  Dijkstraat (ter hoogte van bibliotheek)
  Hoek Rembrandtplein - Bronckhorststraat
  Hoek Schatbergstraat - Delstraat
  Nieuwmarkt (parkeerplaats Lidl, aan einde bij Westerman)
  Hoek de Rode van Heeckerenstraat - Aaltenseweg
  Carel Looierstraat (parkeerplaats)
  Koemstraat (parkeerplaats)
   
Groenlo Eibergseweg (ter hoogte van de gracht)
  Ruurloseweg (in plantsoen tegenover voormalige pand De Bron)
  Hoek Lichtenvoordseweg - Winterswijkseweg
  Wheme (parkeerplaats tegen kerk)
  Deken Hooijmansingel (parkeerplaats)
   
Harreveld Hoek Kerkstraat - Ursulastraat
   
Vragender Aalbersestraat
   
Zieuwent Dorpsstraat ( ter hoogte van 't Witte Paard)
   
Lievelde Koningsplein
   
Mariënvelde Waalderweg (Nr. 11 voor gymzaal)
   
Zwolle Meddoseweg (ter hoogte van school)

 

Vragen en contactgegevens

Heeft u nog vragen? Neemt u gerust contact op met het team verkiezingen van de afdeling Burgerzaken. Dat kan via telefoonnummer (0544) 39 35 77 of e-mail: verkiezingen@oostgelre.nl.