Verkiezingen Gemeenteraad en Referendum

Op woensdag 21 maart 2018 zijn er gecombineerde verkiezingen voor leden van de gemeenteraad van Oost Gelre en voor het referendum over de wet op inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

De leden van de gemeenteraad worden gekozen voor een termijn van vier jaar. Hieronder leest u de informatie die hierbij van belang is.

Stempas
Stemmen in een andere gemeente in Nederland
Volmacht
Meenemen bij het stemmen
Wie mogen er stemmen?
Kandidatenlijsten
Stembureaus
Locaties aanplakborden
Nog vragen?

Stempas

Met uw stempas brengt u uw stem uit tijdens de verkiezing voor zowel de gemeenteraad als het referendum op 21 maart 2018. U krijgt uiterlijk 7 maart 2018 de stempassen thuisgestuurd.

Om te kunnen stemmen is de stempas noodzakelijk. Kiesgerechtigden ontvangen een stempas van de burgemeester van de gemeente waar ze op 5 februari 2018 staan ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP). Met de stempas mag u overal in Oost Gelre stemmen. Op uw stempas staat het adres van het stembureau dat het dichtst bij u in de buurt ligt. Maar u mag zelf kiezen in welk stembureau binnen de gemeente u uw stem uitbrengt.

Als u geen stempas heeft ontvangen op 7 maart 2018 of u bent uw stempas bent verloren, dan kunt u een vervangende stempas aanvragen bij afdeling Burgerzaken via verkiezingen@oostgelre.nl of via telefoonnummer: (0544) 39 35 77. Ook kunt u langskomen tijdens openingsuren in het gemeentehuis.

De uiterste datum voor het schriftelijk aanvragen van een (nieuwe) stempas is vrijdag 16 maart. Aan de balie van van het gemeentehuis kunt u een vervangende stempas tot uiterlijk dinsdag 20 maart 12.00 uur aanvragen.

Stemmen in een andere gemeente in Nederland
(Alleen Referendum)

Wilt u gaan stemmen in een andere gemeente in Nederland voor het referendum, dan kunt u een kiezerspas aanvragen.

Download hier het aanvraagformulier voor een kiezerspas (word - 16 kB) of als PDF (pdf - 18 kB)

Persoonlijk

U kunt een kiezerspas ook in het gemeentehuis aanvragen. U kunt dit doen tot uiterlijk dinsdag 20 maart 2018. U kunt langskomen tijdens openingsuren in het gemeentehuis. Neemt u uw stempas en een geldig identiteitsbewijs mee.

Schriftelijk

Uw schriftelijk verzoek moet uiterlijk op vrijdag 16 maart 2018 binnen zijn bij afdeling Burgerzaken of zijn ingeleverd bij de receptie van het gemeentehuis. Als u al een stempas heeft ontvangen, moet u die met uw verzoek meesturen.

Volmacht

Bent u niet in de gelegenheid om zelf uw stem uit te brengen, dan kunt u iemand anders machtigen.

Voor de gemeenteraad kunt u alleen een volmacht geven aan een andere kiezer in Oost Gelre.

Voor het referendum kunt u een kiezer in Nederland machtigen.

Onderhands

Via uw stempas kunt u iedereen die in Oost Gelre woont en ook een stempas heeft ontvangen onderhands machtigen, zonder tussenkomst van de gemeente. Het machtigen van iemand anders kan tot en met de dag van de stemming zelf. U vult hiervoor de achterkant van uw stempas in, ondertekent deze beiden en geeft vervolgens de pas mee aan de gemachtigde met een kopie van uw legitimatiebewijs. De kiezer die voor u gaat stemmen moet deze kopie aan de voorzitter van het stembureau tonen samen met zijn eigen legitimatiebewijs.

Voorwaarden:

 • De gemachtigde moet de stem van de volmachtgever tegelijk uitbrengen met zijn eigen stem
 • De gemachtigde mag voor maximaal 2 andere kiezers stemmen
 • Een volmachtgever die uiteindelijk toch in de gelegenheid is om zelf te gaan stemmen kan de onderhandse volmacht intrekken. In dat geval moet de volmachtgever zijn tot volmacht omgezette stempas terugvragen bij de gemachtigde. Met deze stempas wordt hij tot de stemming toegelaten. Zonder stempas zal hij niet kunnen stemmen.

Schriftelijk

Kunt u niet wachten tot uw stempas bezorgd wordt, omdat u bijvoorbeeld in het buitenland bent, dan kunt u een volmachtformulier invullen. U hoeft hierbij niet te wachten tot u uw stempas heeft. Ook kunt u een volmacht aanvragen als u geen geldig (maximaal vijf jaar verlopen) identiteitsdocument heeft. De gemachtigde hoeft dan geen kopie van uw identiteitsbewijs te tonen als hij voor u stemt met de volmacht.

De gemachtigde ontvangt bij inwilliging van het verzoek een volmachtbewijs waarmee hij namens u kan stemmen. Dit verzoek kunt u tot en met vrijdag 16 maart 2018 inleveren. Hiervoor kunt u het formulier volmacht (word - 19 kB)  of in PDF (pdf - 42 kB) downloaden. U kunt ook een volmachtformulier afhalen bij afdeling Burgerzaken in het gemeentehuis.

Dit schriftelijke verzoek dient u in bij de burgemeester van de gemeente, waar u op de dag van de kandidaatstelling (5 februari 2018) in het kiezersregister staat opgenomen. De gemachtigde moet op genoemde datum in dezelfde gemeente zijn ingeschreven als de volmachtgever.

Let op:

 • De gemachtigde moet de stem van de volmachtgever tegelijk uitbrengen met zijn eigen stem.
 • De gemachtigde mag voor maximaal 2 andere kiezers stemmen.
 • Het is niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken.

Meenemen bij het stemmen

Om uw stem uit te kunnen brengen moet u de volgende zaken bij u hebben:

 • uw stempas (let erop dat deze onbeschadigd is)
 • een identiteitsbewijs. Dit is een Nederlands paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument. Het legitimatiebewijs mag niet langer dan 5 jaar verlopen zijn. U kunt dus gebruik maken van een legitimatiebewijs waar op staat 'geldig tot 22 maart 2013' of elke latere datum.

Bent u uw identiteitsbewijs kwijt of is het gestolen? Alleen dan kunt u uw stem uitbrengen door een kopie te tonen van het proces-verbaal van vermissing dat is opgemaakt door de politie. Daarnaast moet u een pasje of document met uw naam en foto laten zien. Denk bijvoorbeeld aan een NS-abonnement.

Wie mogen er stemmen?

Referendum

 • U mag stemmen voor het referendum als u aan de volgende voorwaarden voldoet:
 • U bent op de dag van de stemming 18 jaar of ouder;
 • U bent op de dag van de kandidaatstelling (5 februari 2018) ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Oost Gelre;
 • U bezit de Nederlandse nationaliteit.

Gemeenteraad

 • U mag stemmen voor de gemeenteraad als u aan de volgende voorwaarden voldoet:
 • U bent op de dag van de stemming 18 jaar of ouder;
 • U bent op de dag van de kandidaatstelling (5 februari 2018) ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Oost Gelre;
 • U bezit de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een EU-lidstaat of  een andere nationaliteit en verblijft 5 jaar aaneengesloten in Nederland.

Kandidatenlijsten

Download hier de kandidatenlijsten van de deelnemende partijen.

Kandidatenlijsten en lijstnummering (pdf - 231 kB)

Stembureaus

Per verkiezing ontvangt u een stempas met vermelding van een stemlokaal. Dit stemlokaal is het lokaal waar u door de gemeente Oost Gelre bent ingedeeld en waarschijnlijk ook het dichtstbijzijnde. U bent dus niet gebonden aan dit lokaal en kunt uw stem uitbrengen in elk ander stemlokaal in de gemeente Oost Gelre!

Welke zijn er?

In Oost Gelre zijn op dit moment de volgende stembureaus:

Lichtenvoorde

 • Antoniushove, Rapenburgsestraat 33, Lichtenvoorde
 • Clubgebouw de Swite, Hendrik Leemreizestraat 2, Lichtenvoorde
 • St. Jozefschool, Schatbergstr. 81, Lichtenvoorde
 • Den Diek, Dijkstraat 30, Lichtenvoorde
 • De Schoppe, Joh.Vermeerstr. 50, Lichtenvoorde
 • St. Jorisschool, Waterhoen 1, Lichtenvoorde
 • Gemeentehuis, Varsseveldseweg 2, Lichtenvoorde

Kleine kernen

 • Lok. Sportcomplex De Bult, Kapelweg 17, Vragender
 • Dorpshuis 't Kempken, Ursulastraat 2, Harreveld
 • Parochiehuis   Dorpsstraat 34 Zieuwent
 • Bernard Vos Clubhuus, Bergstraat 5, Lievelde
 • St. Theresiaschool, Waalderweg 20, Mariënvelde
 • RK Ludgerusschool, Meddoseweg 21, Zwolle

Groenlo

 • Zorgcentrum "De Molenberg", Ziekenhuisstraat 7, Groenlo
 • Gezondheidscentrum “Den Papendiek”, Buitenschans 28, Groenlo (NIEUW in plaats van de Bron)
 • Willibrordusschool, Karel Doormanstraat 66, Groenlo
 • O.B.S. 't Palet, Nolensstraat 14, Groenlo
 • Stadhuis, Kevelderstraat 1, Groenlo

In Oost Gelre zijn de stemlokalen, voor wat betreft de toegankelijkheid en bereikbaarheid, geschikt voor gehandicapten. De stemlokalen zijn geopend van 07.30 uur tot 21.00 uur.

Locaties aanplakborden

In aanloop naar de verkiezingen worden er op diverse plekken in onze gemeente aanplakborden geplaatst, speciaal bedoeld voor verkiezingsposters. De borden worden in week 8 van 2018 geplaatst, afhankelijk van de weersomstandigheden. U vindt deze borden op de volgende locaties:

Lichtenvoorde

 • Lievelderweg (ter hoogte van Paashuis Motoren)
 • Dijkstraat (ter hoogte van bibliotheek)
 • Hoek Rembrandtplein – Bronckhorststraat
 • Hoek Schatbergstraat – Delstraat
 • Nieuwmarkt (parkeerplaats Lidl, aan einde bij Westerman)
 • Hoek de Rode van Heeckerenstraat – Aaltenseweg
 • Carel Looierstraat (parkeerplaats)
 • Koemstraat (parkeerplaats)

Groenlo

 • Eibergseweg (ter hoogte van de gracht)
 • Ruurloseweg (in plantsoen tegenover de Bron)
 • Hoek Lichtenvoordseweg - Winterswijkseweg
 • Wheme (parkeerplaats tegen kerk)
 • Deken Hooijmansingel (parkeerplaats)

Kerkdorpen

 • Harreveld: Hoek Kerkstraat – Ursulastraat
 • Vragender: Aalbersestraat
 • Zieuwent: Dorpsstraat (ter hoogte van ’t Witte Paard)
 • Lievelde: Koningsplein
 • Mariënvelde: Waalderweg (Nr. 11 voor gymzaal)
 • Zwolle: Meddoseweg (ter hoogte van school)

Let op: u mag alleen behangplaksel gebruiken voor het plakken van posters. De borden kunnen dan weer schoongemaakt worden voor hergebruik.

Afmetingen 3 borden van 220 cm breed en 102 cm hoog. De grootte van de posters is maximaal A2-formaat (maximaal 60 cm x 42 cm.)

Nog vragen?

Heeft u nog vragen? Neemt u gerust contact op met de afdeling Burgerzaken. Dat kan via telefoonnummer (0544) 39 35 77 of e-mail: verkiezingen@oostgelre.nl. Ook kunt u meer informatie vinden op de website http://www.oostgelre.nl.