Verkiezingen gemeenteraad

Eenmaal in de 4 jaar vinden in Nederland verkiezingen voor de gemeenteraad plaats. De eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen zijn op woensdag 16 maart 2022.

Registratie nieuwe politieke partijen

Voor meer informatie en voor het registratieformulier verwijzen we naar de pagina Registreren nieuwe politieke partijen.

Kandidaatstelling

Voor meer informatie over de kandidaatstelling gemeenteraadsverkiezingen 2022 verwijzen we naar de pagina Kandidaatstelling politieke partijen.

Overzicht van de te overleggen stukken bij de kandidaatstelling

De meeste formulieren kunt u printen vanuit de Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV). Voor partijen die nu deel uitmaken van de gemeenteraad van Oost Gelre geldt:

  • Een kandidatenlijst (model H1 pdf)
  • Een verklaring van instemming met de kandidaatstelling van iedere kandidaat op de lijst (model H9 pdf)