Verkiezingen Europees Parlement

Op donderdag 23 mei 2019 zijn er verkiezingen voor het Europees Parlement (EP). De burgers van de EU kunnen dan hun stem uitbrengen op wie hen in het Europees Parlement zal vertegenwoordigen. De leden worden gekozen voor een termijn van vijf jaar. Van de 751 zetels in het Europees Parlement zijn er in Nederland 26 zetels te verdelen.

Hieronder leest u de informatie die hierbij van belang is.

Verblijft of werkt u tijdelijk in het buitenland?
Woont u in Nederland en heeft u de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie?
Stempas
Stemmen in een andere gemeente in Nederland
Volmacht
Wat moet ik meenemen als ik ga stemmen?
Wie mogen er stemmen?
Vragen en contactgegevens

 

Verblijft of werkt u tijdelijk in het buitenland?

Vraag op tijd een briefstembewijs aan om vanuit het buitenland te stemmen. Dit kan alleen voor de verkiezingen van het Europees Parlement en niet voor de verkiezingen van het Waterschap en Provinciale Staten..
De aanvraag om per brief te stemmen verloopt via de gemeente Den Haag: Aanvraag briefstembewijs.

Uw aanvraag moet uiterlijk op 25 april 2019 om 23.59 uur (Nederlandse tijd) bij de gemeente Den Haag binnen zijn.

Woont u in Nederland en heeft u de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie?

In dat geval kunt u kiezen in welk van deze twee landen u stemt voor het Europees Parlement. Met het formulier ‘Verklaring stemmen voor Europees Parlement in Nederland’ verklaart u dat u in Nederland stemt en niet in uw lidstaat van herkomst.
Voor de verkiezingen van 23 mei geldt dat u zich tot 9 april kon registreren. Heeft u dat niet gedaan dan kunt u op 23 mei niet in Nederland stemmen.
Wilt u in de toekomst in Nederland stemmen en niet in het land van herkomst? Dan kunt u zich nu al registreren.
Wilt u in uw land van herkomst stemmen, dan hoeft u voor de Nederlandse autoriteiten niets te doen. Wél moet u zich op tijd melden bij de autoriteiten van uw land van herkomst.

Registratieformulier downloaden

U kunt het registratieformulier downloaden en uitprinten. Stuur het formulier met een kopie van uw identiteitsbewijs naar:

Gemeente Oost Gelre
Afdeling Burgerzaken
Postbus 17
7130 AA Lichtenvoorde

Of geef het af bij de balie van het gemeentehuis in Lichtenvoorde.

Stempas

Met uw stempas brengt u uw stem uit tijdens de verkiezing voor het EP op 23 mei 2019. U krijgt uiterlijk 9 mei 2019 de stempas thuisgestuurd.

Om te kunnen stemmen is de stempas noodzakelijk. Kiesgerechtigden ontvangen een stempas van de burgemeester van de gemeente waar ze op 9 april 2019 staan ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP). Met de stempas mag u overal in Oost Gelre stemmen. Op uw stempas staat het adres van het stembureau dat het dichtst bij u in de buurt ligt. Maar u mag zelf kiezen in welk stembureau binnen de gemeente u uw stem uitbrengt.

Als u geen stempas heeft ontvangen, of uw stempas bent verloren, dan kunt u tot en met 20 mei 2019 online een vervangende stempas aanvragen of door contact op te nemen met het Bureau Verkiezingen via verkiezingen@oostgelre.nl  of via telefoonnummer: 0544-393577. Ook kunt u langskomen tijdens openingsuren in het gemeentehuis.

De uiterste datum voor het schriftelijk (digitaal) aanvragen van een (vervangende) stempas is 20 mei 2019.

Klik hier voor het online aanvragen van een vervangende stempas met DigiD. (Mogelijk vanaf 10 mei 2019).

Aan de balie van van het gemeentehuis kunt u een vervangende stempas tot uiterlijk woensdag 22 mei 12.00 uur aanvragen.

Stemmen in een andere gemeente in Nederland

Wilt u gaan stemmen in een andere gemeente in Nederland bij de verkiezingen voor het Europees Parlement, dan kunt u een kiezerspas aanvragen.

Klik hier voor het online aanvragen van een kiezerspas met DigiD.
Klik hier voor het aanvraagformulier voor een kiezerspas.

U kunt het formulier online aanvragen tot en met maandag 20 mei 2019.

Online
Klik hier voor het online machtigen van iemand anders met DigiD.

Schriftelijk
Uw schriftelijk verzoek moet uiterlijk op 20 mei 2019 binnen zijn bij bureau Verkiezingen, of zijn ingeleverd bij de receptie van het gemeentehuis. Als u al een stempas hebt ontvangen, moet u die met uw verzoek meesturen.

Persoonlijk
U kunt een kiezerspas ook aanvragen in persoon. U kunt dit uiterlijk woensdag 22 mei 2019 tot 12.00 uur doen. U kunt langskomen tijdens openingsuren in het gemeentehuis. Neemt u uw stempas en een geldig identiteitsbewijs mee.

Volmacht

Bent u niet in de gelegenheid om zelf uw stem uit te brengen, dan kunt u iemand anders machtigen.

Onderhands
Via uw stempas kunt u iedereen die in Oost Gelre stemt en ook een stempas heeft ontvangen onderhands machtigen, zonder tussenkomst van de gemeente. Het machtigen van iemand anders kan tot en met de dag van de stemming zelf. U vult hiervoor de achterkant van uw stempas in, ondertekent deze beiden en geeft vervolgens de pas mee aan de gemachtigde met een kopie van uw legitimatiebewijs. De kiezer die voor u gaat stemmen moet deze kopie aan de voorzitter van het stembureau tonen samen met zijn eigen legitimatiebewijs.

Voorwaarden:

 • De gemachtigde moet de stem van de volmachtgever tegelijk uitbrengen met zijn eigen stem
 • De gemachtigde mag voor maximaal 2 andere kiezers stemmen
 • Een volmachtgever die uiteindelijk toch in de gelegenheid is om zelf te gaan stemmen kan de onderhandse volmacht intrekken. In dat geval moet de volmachtgever zijn tot volmacht omgezette stempas terugvragen bij de gemachtigde. Met deze stempas wordt hij tot de stemming toegelaten. Zonder stempas zal hij niet kunnen stemmen.

Online
Klik hier voor het online machtigen van iemand anders met DigiD.

Schriftelijk
Kunt u niet wachten tot uw stempas bezorgd wordt, omdat u bijvoorbeeld in het buitenland bent, dan kunt u een volmachtformulier invullen. U hoeft hierbij niet te wachten tot u uw stempas heeft. Ook kunt u een volmacht aanvragen als u geen geldig (maximaal vijf jaar verlopen) identiteitsdocument heeft. De gemachtigde hoeft dan geen kopie van uw identiteitsbewijs te tonen als hij voor u stemt met de volmacht.

De gemachtigde ontvangt bij inwilliging van het verzoek een volmachtbewijs waarmee hij namens u kan stemmen. Dit verzoek kunt u tot en met maandag 20 mei 2019 indienen.
Klik hier voor het machtigingsformulier verkiezingen Europees Parlement.
U kunt ook een volmachtformulier afhalen bij Bureau Verkiezingen in het gemeentehuis.

Dit schriftelijke verzoek dient u in bij de burgemeester van de gemeente, waar u op de dag van de kandidaatstelling (9 april 2019) in het kiezersregister staat opgenomen.
Het verzoek moet bevatten:

 • de naam van de gemachtigde, die als kiezer moet zijn geregistreerd binnen het gebied waarvoor de verkiezing geldt (gemeente, provinciaal, landelijk)
 • een verklaring van de gemachtigde dat deze bereid is als gemachtigde op te treden.

Als de gemachtigde niet in het kiezersregister van dezelfde gemeente staat geregistreerd, is bovendien een verklaring van de burgemeester en wethouders van de gemeente waar hij of zij wel staat geregistreerd vereist. Daarin wordt verklaard dat de gemachtigde in die gemeente staat geregistreerd en dat de gemachtigde met de bereidverklaring niet meer dan twee aanwijzingen als gemachtigde accepteert.

Let op:

 • De gemachtigde moet de stem van de volmachtgever tegelijk uitbrengen met zijn eigen stem;
 • De gemachtigde mag voor maximaal 2 andere kiezers stemmen;
 • Het is niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken.

Wat moet ik meenemen als ik ga stemmen?

Om uw stem uit te kunnen brengen moet u de volgende zaken bij u hebben:

 • uw stempas (let erop dat deze onbeschadigd is)
 • een identiteitsbewijs. Dit is een Nederlands paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument. Het legitimatiebewijs mag niet langer dan 5 jaar verlopen zijn. U kunt dus gebruik maken van een legitimatiebewijs waar op staat 'geldig tot 23 mei 2014' of elke latere datum. Ook zijn andere Europese identiteitsbewijzen geldig (behalve een Zwitsers rijbewijs)

Bent u uw identiteitsbewijs kwijt of is het gestolen? Dan kunt u uw stem uitbrengen door een kopie te tonen van het proces-verbaal van vermissing dat is opgemaakt door de politie. Daarnaast moet u een pasje of document met uw naam en foto laten zien. Denk bijvoorbeeld aan een NS-abonnement.

Wie mogen er stemmen?

Om een stem uit te kunnen brengen bij de verkiezing voor het Europees Parlement  gelden voorwaarden.

U mag stemmen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • u bent op de dag van de stemming 18 jaar of ouder;
 • u bent op de dag van de kandidaatstelling (9 april 2019) ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Oost Gelre;
 • u bezit de Nederlandse nationaliteit of u bezit de nationaliteit van een EU-lidstaat en u heeft in de gemeente laten registreren dat u hier wilt stemmen.

Vragen en contactgegevens

Heeft u nog vragen? Neemt u gerust contact op met het team verkiezingen van de afdeling Burgerzaken. Dat kan via telefoonnummer (0544) 39 35 77 of e-mail: verkiezingen@oostgelre.nl.