Verkiezingen Europees Parlement

De verkiezing van de leden van het Europees Parlement wordt eens in de 5 jaar gehouden. De burgers van de EU kunnen dan hun stem uitbrengen op wie hen in het Europees Parlement zal vertegenwoordigen. Van de 751 zetels in het Europees Parlement zijn er in Nederland 26 zetels te verdelen. De stemming vindt niet in alle lidstaten op dezelfde dag plaats.
In Nederland is de laatste verkiezing voor het Europees Parlement op 22 mei 2014 gehouden.