Verkiezingen Europees Parlement

De verkiezing van de leden van het Europees Parlement wordt eens in de 5 jaar gehouden. De burgers van de EU kunnen dan hun stem uitbrengen op wie hen in het Europees Parlement zal vertegenwoordigen. De stemming vindt niet in alle lidstaten op dezelfde dag plaats.
De volgende verkiezing vindt plaats op 23 mei 2019.

Verblijft of werkt u tijdelijk in het buitenland?

Vraag op tijd een briefstembewijs aan om vanuit het buitenland te stemmen. Dit kan alleen voor de verkiezingen van het Europees Parlement en niet voor de verkiezingen van het Waterschap en Provinciale Staten..
De aanvraag om per brief te stemmen verloopt via de gemeente Den Haag: Aanvraag briefstembewijs.

Uw aanvraag moet uiterlijk op 25 april 2019 om 23.59 uur (Nederlandse tijd) bij de gemeente Den Haag binnen zijn.

Woont u in Nederland en heeft u de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie?

In dat geval kunt u kiezen in welk van deze twee landen u stemt voor het Europees Parlement. Met het formulier ‘Verklaring stemmen voor Europees Parlement in Nederland’ verklaart u dat u in Nederland stemt en niet in uw lidstaat van herkomst.

Heeft u zich nog niet geregistreerd en wilt u in Nederland stemmen? Vul dan het formulier in. Daarmee kunt u kiezen om in Nederland te stemmen en niet in het land van herkomst. Wilt u in uw land van herkomst stemmen, dan hoeft u voor de Nederlandse autoriteiten niets te doen. Wél moet u zich op tijd melden bij de autoriteiten van uw land van herkomst.

Registratieformulier downloaden

U kunt het registratieformulier downloaden en uitprinten. Stuur het formulier met een kopie van uw identiteitsbewijs naar:

Gemeente Oost Gelre
Afdeling Burgerzaken
Postbus 17
7130 AA Lichtenvoorde

Of geef het af bij de balie van het gemeentehuis in Lichtenvoorde. Doe dit uiterlijk op 9 april 2019.