Vergunningen Wet milieubeheer Vitelco Leather

03 augustus 2022
Nieuws
Vitelcofabriek

Het college van B&W heeft op 26 juli 2022 nieuwe maatwerkvoorschriften Vitelco Leather vastgesteld.

Vergunningen

Op 20 maart 2001 en 28 mei 2002 zijn door de gemeente Lichtenvoorde vergunningen Wet milieubeheer (revisievergunning en ambtshalve wijziging) verleend voor de bewerking en verwerking van huiden (Vitelco) en de productie van proteïnen (HPT). De inrichting is gelegen aan de Aaltenseweg 4 te Lichtenvoorde.

Motiveringsgebreken 

Voor de inrichting is op 27 oktober 2020 een maatwerkbesluit genomen op basis van het Activiteitenbesluit milieubeheer (Abm) voor de actualisatie van de geurvoorschriften. Op 1 juni 2022 heeft de Rechtbank uitgesproken dat dit maatwerkbesluit motiveringsgebreken heeft.

Voor de inrichting is op 12 oktober 2021 een revisievergunning verleend. Op 1 juni 2022 heeft de Rechtbank uitgesproken dat deze vergunning eveneens motiveringsgebreken heeft. De gebreken kunnen worden hersteld door nieuwe maatwerkvoorschriften vast te stellen en hier in de revisievergunning naar te verwijzen.

Nieuwe maatwerkvoorschriften

Het college van B&W heeft op 26 juli 2022 nieuwe maatwerkvoorschriften vastgesteld. Naar deze maatwerkvoorschriften wordt in de revisievergunning verwezen.

Beroep

De zogeheten herstelbesluiten met bijbehorende stukken liggen van 4 augustus t/m 14 september 2022 ter inzage op www.officielebekendmakingen.nl en bij Vitelco. Belanghebbenden kunnen in die periode beroep instellen. Het beroep kan alleen worden gericht tegen de daadwerkelijke (nieuwe) inhoud van de herstelbesluiten. Belanghebbenden die al beroep hebben ingesteld tegen de verleende oprichtingsvergunning, hoeven niet opnieuw beroep in te stellen tegen dit herstelbesluit.

U kunt alle stukken ook raadplegen op oostgelre.nl/vitelco-leather.

Omwonenden

De omwonenden van Vitelco/HPT zijn op de hoogte gebracht van deze herstelbesluiten.