Veel belangstelling voor verkeersonderzoek

26 april 2023
Nieuws

In de afgelopen maand kon u meedoen aan een verkeersonderzoek. Maar liefst 571 inwoners hebben de vragenlijst ingevuld. Hartelijk dank daarvoor!

Voor elke kern in onze gemeente werd helder waar iets te verbeteren valt. Daarop gingen we per kern in gesprek met organisaties die nauw betrokken zijn bij dit onderwerp. Denk daarbij aan dorpsraden, inwoners(comités), belangengroepen, lokale bedrijven (loonwerk, transport), ondernemers- en belangenverenigingen, Veilig Verkeer Nederland en hulpdiensten. De deelnemers gingen op zoek naar de oorzaken van knelpunten en dachten volop mee in oplossingen.

Raadsvoorstel

De resultaten van dit onderzoek vormen de basis voor een raadsvoorstel. De gemeenteraad neemt hierover waarschijnlijk in het najaar een besluit.