Uitspraak Rechtbank Vitelco

24 maart 2023
Nieuws

Vitelco-HPT Lichtenvoorde

Op 12 oktober 2021 kreeg Vitelco/HPT aan de Aaltenseweg 4 in Lichtenvoorde een nieuwe omgevingsvergunning. Er werd beroep ingesteld tegen de vergunning én tegen het besluit met aanvullende geurbeperkende maatregelen.

Uitleg over de maatregelen is voldoende
Eerder gaf de rechter aan dat de gemeente de geurbeperkende maatregelen beter moest uitleggen. Dat is vorig jaar gebeurd. De rechter heeft hierover nu uitspraak gedaan. De uitleg die de gemeente op de maatregelen heeft gegeven is voldoende. Daardoor is het ingestelde beroep geschrapt.

Weer in beroep?
Zowel Vitelco/HPT als de bezwaarmaker(s) hebben nu zes weken de tijd om te beslissen of zij in hoger beroep gaan tegen de uitspraak van de rechtbank. Indien er geen hoger beroep wordt ingesteld, is de omgevingsvergunning definitief en kunnen de werkzaamheden bij Vitelco/HPT doorgaan volgens de geldende regels en voorschriften.

Dichter bij onherroepelijke vergunning
Wethouder Bart Porskamp: “We zijn blij met de uitspraak van de rechtbank, omdat we nu een stap dichter bij een onherroepelijke vergunning zijn. Als die er is, moet Vitelco/HPT aan de slag met de voorgeschreven maatregelen. Die maatregelen zijn bedoeld om eventuele geuroverlast te verminderen.”