Uitreiking Koninklijke onderscheiding aan Harry Paf

10 oktober 2023
Nieuws

foto: Sanne Waenink, sv Grol

Op maandag 9 oktober reikte loco-burgemeester Jos Hoenderboom een Koninklijke onderscheiding uit aan de heer Harry Paf (71) uit Groenlo. De uitreiking vond plaats tijdens de ledenvergadering van sportvereniging Grol in Groenlo. De heer Paf werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Bijzondere Verdiensten

Harry Paf ontvangt de Koninklijke onderscheiding voor zijn vele vrijwilligerswerk in het sportleven van Groenlo. Hij is jarenlang voorzitter geweest van Volleybalvereniging Grol. Vanuit het bestuur bediende hij de leden van de volleybalvereniging, de verschillende commissies en hij was aanspreekpunt richting de Nevobo.

Van 2009 tot 2020 is de heer Paf 11 jaar voorzitter geweest van voetbalvereniging Grolse Boys. Aan het eind van die periode heeft hij een belangrijke rol gespeeld bij de fusie van de Grolse Boys met de sv Grol. Naast het behartigen van de normale gang van zaken heeft dit intensieve proces geresulteerd in een definitieve fusie. Mede door zijn inzet heeft het voetbal in Groenlo een positieve impuls gekregen. Hij is vicevoorzitter van de sv Grol en stopt nu met zijn bestuurlijk werk.