Tijdelijke subsidieregeling sport- en beweeginitiatieven 2

Wilt u als organisatie in de gemeente Oost Gelre een evenement of initiatief op het gebied van sport en beweging organiseren? Misschien kunt u gebruik maken van de tijdelijke subsidieregeling sport- en beweeginitiatieven.
Let op: aanvragen kan alleen tussen 1 en 31 oktober 2022

Wat u moet weten

De subsidie wordt alleen verstrekt als:

 1. Uw organisatie is ingeschreven bij de KVK.
 2. Uw organisatie is in Oost Gelre gevestigd of heeft een subsidierelatie met de gemeente Oost Gelre.
 3. Het evenement of initiatief vindt plaats in Oost Gelre, voor 1 oktober 2023. 
 4. Uw evenement of initiatief een link heeft met de doelstellingen uit het lokaal beweeg- en sportakkoord Heel Oost Gelre Beweegt. Daarnaast is het openbaar toegankelijk en moet iedereen mee kunnen doen.
 5. Uw evenement of initiatief vernieuwend is.
 6. U de aanvraag indient tussen 1 oktober en 31 oktober 2022.  

Hoe werkt het?

Een beoordelingscommissie adviseert het college van B&W bij de beoordeling van de aanvragen. Deze commissie bestaat uit vijf personen uit de stuurgroep van het lokaal beweeg- en sportakkoord. De commissie is onafhankelijk en de leden hebben geen enkele relatie met de subsidieaanvraag.

Alle ingediende aanvragen die volledig zijn ingediend op 31 oktober 2022 worden beoordeeld op basis van de subsidievoorwaarden.

Wat heeft u nodig?

Bij het aanvragen van de subsidie levert u aan:

 1. Een projectplan met toelichting (dit plan bestaat uit een beschrijving van het project, de doelen en resultaten die worden nagestreefd en hoe het project daaraan bijdraagt);
 2. Een begroting met toelichting;
 3. Het gevraagde subsidiebedrag.

Wat u verder nog moet weten

 • U kunt de aanvraag van 1 oktober t/m 31 oktober 2022 indienen.
 • De uitvoering van het project vindt uiterlijk voor 1 oktober 2023 plaats.
 • U kunt per project maximaal € 2.000 aanvragen.
 • Er is in totaal € 20.000 subsidie beschikbaar.

Vragen?

Neem voor meer informatie contact op met Michiel Krabbenborg, beleidsmedewerker sport. Dat kan via m.krabbenborg@oostgelre.nl of (0544) 39 35 61.