Themabijeenkomsten mantelzorgers in Oost Gelre

30 augustus 2023
Nieuws

De gemeente biedt mantelzorgers in het najaar van 2023 drie bijeenkomsten aan.

De gemeente biedt mantelzorgers verschillende themabijeenkomsten, workshops of cursussen aan. Zo kunt u als mantelzorger investeren in kennis en vaardigheden, maar ook contact leggen met andere mantelzorgers. Voor het najaar van 2023 staan drie bijeenkomsten in Oost Gelre gepland. U kunt er gratis naartoe.  

Dinsdag 19 september – thema ‘Mantelzorg en juridische zaken; de notaris legt uit’ 

Wegens te weinig aanmeldingen gaat deze bijeenkomst helaas niet door. Het voornemen is om in 2024 deze bijeenkomst nogmaals te plannen. Hier komen wij later op terug.

Donderdag 26 oktober – thema ‘Het regelen van benodigde hulp’ 

Als mantelzorger is het soms lastig om de juiste hulp en ondersteuning te vinden. Zo zijn er verschillende wetten waar u mogelijk gebruik van kunt maken. Denk aan de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Mantelzorgconsulenten Ingrid te Winkel en Matthijs Groot Nibbelink van de gemeente geven uitleg.  

  • Start: 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur) 
  • Einde: ongeveer 21.30 uur 
  • Locatie: Johanneshof, Rentenierstraat 9, 7131 DK Lichtenvoorde 

Woensdag 29 november – thema ‘Geldzaken en verzekeringen’ 

Wat voor financiële regelingen zijn er in 2024 voor (de ondersteuning van) mantelzorgers? En wat zijn de veranderingen ten opzichte van 2023? Mariët Kramer van MantelzorgNL heeft een overzicht gemaakt van alle zorgverzekeringen. Zij geeft hier meer uitleg over.  

  • Start: 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur) 
  • Einde: ongeveer 21.30 uur 
  • Locatie: Bernard Vos Clubhuus, Bergstraat 5, 7137 MD Lievelde 

Zijn er voor u interessante onderwerpen bij? 

Meld u dan aan voor één of meerdere bijeenkomsten. 

  • Telefonisch via het Sociaal Team van de gemeente Oost Gelre. Elke werkdag tussen 09.00 uur en 12.30 uur zijn ze bereikbaar op nummer (0544) 39 36 16. 

  • Per mail op mantelzorg@oostgelre.nl. Vermeld hier voor welke bijeenkomst en met hoeveel personen u komt.