’t Greune Veld

Hoe kunnen we Het Veld Oost beter klimaat(klaar) maken voor de toekomst? En waar kan het groener?

Het klimaat verandert

Ook in Nederland. We krijgen vaker te maken met hevige regenbuien, waarbij veel water in korte tijd valt. Maar ook met langere periodes van hitte en droogte. Op veel plekken in Het Veld-Oost ligt veel bestrating en is er weinig groen. Dat zorgt voor problemen, zoals hittestress, droogte en wateroverlast. Daarom willen we aan de slag met Het Veld Oost en deze wijk meer (klimaat)klaar maken voor de toekomst. Dat betekent minder verstening en meer groen. We zijn hiervoor in 2021, samen met de inwoners en een klankbordgroep uit de wijk, het project ’t Greune Veld gestart. We hebben een plan ingediend voor de challenge ‘Groene Icoonprojecten’ van de provincie Gelderland. Daarmee hebben we in januari 2022 een prachtige geldprijs van € 100.000 gewonnen.

Aanpak gemeentegrond én particuliere tuinen

Het plan gaat vooral over een nieuwe inrichting op gemeentegrond. Bijvoorbeeld het aanplanten van meer bomen en struiken, die de biodiversiteit verhogen. En het anders inrichten van parkeerplaatsen, het aanleggen van een ontmoetingsplek en speelelementen. Maar er is ook aandacht voor de eigen tuinen, waar ook vaak nog veel te vergroenen is. Bijvoorbeeld door minder tegels en meer planten. Of door het regenwater af te koppelen. Meer groen en minder stenen zorgt voor een aangename omgeving en biedt ruimte aan bijen, vlinders en vogels.

Concrete projecten in de openbare ruimte

We gaan met een aantal concrete plekken aan de slag, te weten:

  • Grasveld Clarissenstraat/Tongerlosestraat
  • Veldstraat
  • Woonerf Jacob Catsstraat
  • Woonerf Staringstraat

De planning ziet er als volgt uit:

Periode:Omschrijving:
Mei 2021Aftrap project met wethouder Bart Porskamp

Juni 2021

Digitaal buurtonderzoek 

Juli 2021

Bekendmaken uitkomsten buurtonderzoek

1e bijeenkomst met bewonersgroep

September 2021Bespreken 1e schetsontwerp met bewonersgroep
Vrijdag 8 oktober 2021Burendag op plantsoen hoek Tongerlosestraat/Clarissenstraat

Eind oktober 2021

Indienen ontwerp voor prijsvraag ‘Groene Icoonprojecten’ van de provincie Gelderland

Eind januari 2022Bekendmaking winnaars Icoonprojecten
1e helft 2022Opstellen definitief ontwerp

In de loop van 2022

Uitvoering van het plan

Contact

Neem dan contact op met Arjan Spaargaren via (0544) 39 34 67 of a.spaargaren@oostgelre.nl.

Sfeerimpressies