Subsidie voor sport- en beweeginitiatieven

22 september 2022
Nieuws
Jongen speelt de voetbal langs de pionnen

Wilt u als organisatie in de gemeente Oost Gelre een evenement of initiatief op het gebied van sport en beweging organiseren? Misschien kunt u gebruik maken van de tijdelijke subsidieregeling sport- en beweeginitiatieven.  

De stuurgroep van het beweeg- en sportakkoord Oost Gelre (Heel Oost Gelre Beweegt) stelt een tijdelijke subsidieregeling beschikbaar. Het doel van deze regeling is het ondersteunen van sportaanbieders en het stimuleren van de algemene gezondheid door middel van sport- en beweeg activiteiten in de gemeente Oost Gelre.  

Goed om te weten: 

  • U kunt de aanvraag van 1 oktober t/m 31 oktober 2022 indienen.   
  • De uitvoering van het project vindt uiterlijk voor 1 oktober 2023 plaats.  
  • U kunt per project maximaal € 2.000 aanvragen.  
  • Er is in totaal € 20.000 subsidie beschikbaar.  

Wij vragen om:  

  • Een projectplan met toelichting (bestaat ten minste uit een beschrijving van het project, de doelen en resultaten die worden nagestreefd en hoe het project daaraan bijdraagt); 
  • Een begroting met toelichting; 
  • Het gevraagde subsidiebedrag (met een maximum van € 2.000). 

Kijk voor meer informatie op www.heeloostgelrebeweegt.nl