Subsidie voor initiatieven Bewegen, Ontmoeten en Spelen

14 december 2022
Nieuws

In Oost Gelre is een nieuwe, tijdelijke subsidieregeling beschikbaar. Deze is bedoeld voor het ondersteunen van initiatieven die bewegen, ontmoeten en spelen in de buitenruimte stimuleren. Wil je als organisatie in Oost Gelre een dergelijk initiatief van de grond tillen? Kijk dan of je gebruik kunt maken van onze tijdelijke subsidieregeling!

Speelvoorzieningen of activiteiten in de buitenruimte

Je kunt bijvoorbeeld denken aan het plaatsen van speelvoorzieningen of speelaanleidingen in je buurt. Maar ook aan het organiseren van activiteiten in de buitenruimte. Voorwaarde is wel dat het initiatief aansluit bij de Visie BOS, die begin 2022 door de gemeenteraad is vastgesteld.

Goed om te weten:

  • De aanvraag moet worden gedaan door een vereniging of stichting.
  • Realisering van het project moet in de openbare ruimte plaatsvinden.
  • Je kunt de aanvraag indienen van 20 december 2022 tot 1 maart 2023.
  • De uitvoering van het project moet op 31 december 2023 afgerond zijn.
  • Je kunt per project maximaal € 5.000 aanvragen.
  • Er is in totaal € 30.000 subsidie beschikbaar.
  • De uitvoering van het initiatief ligt geheel in handen van de vereniging of stichting. 

Wij vragen om: 

  • een projectplan met toelichting (hierin staat in ieder geval een beschrijving van het project, de doelen en resultaten die je als organisatie nastreeft, en hoe het project daaraan bijdraagt);
  • een begroting met toelichting;
  • het subsidiebedrag dat je nodig hebt (met een maximum van € 5.000).

Hoe gaat het in zijn werk?

Aanvragen kun je per mail aanleveren bij p.ballast@oostgelre.nl. Deze moeten vóór 1 maart 2023 binnen zijn. Daarna beoordelen we de plannen op basis van vastgestelde criteria. Deze criteria lees je in de Tijdelijke subsidieregeling BOS plekken (artikel 8). 

Vragen of meer informatie? 

Neem dan contact op met: