money-debts-2 iconSubsidie energiehulp voor verenigingen en stichtingen

Heeft uw stichting of vereniging een eigen accommodatie. En kunt u de energielasten niet opvangen vanuit financiële reserves? Dan komt u misschien in aanmerking voor subsidie. Ook exploitanten van commerciële (sport)accommodaties, die een ruimte op urenbasis beschikbaar stellen aan verenigingen kunnen een beroep doen op subsidie.

Wat u moet weten

Duurzaamheidsfonds of subsidieregeling voor verenigingen en stichtingen met eigen (sport)accommodatie

Binnen onze gemeente hebben veel verenigingen en stichtingen een eigen accommodatie, bijvoorbeeld een dorpshuis. Ook voor veel van deze organisaties geldt dat zij de extreme verhoging van energielasten niet voor langere tijd kunnen opvangen vanuit hun financiële reserves. Daarom willen we het verduurzamen van hun accommodaties stimuleren. Verduurzamen zorgt ervoor dat het energieverbruik daalt, en daarmee ook de energiekosten. Voor het verduurzamen kunnen exploitanten een beroep doen op ons Duurzaamheidsfonds.

In beeld brengen van duurzaamheid gebouw met duurzaamheidsscan

Om te beoordelen of een gebouw (zinvol) verduurzaamd kan worden, moeten exploitanten met een eigen accommodatie een duurzaamheidsscan overleggen. Die kan 2 uitkomsten hebben:

  1. Uit de scan blijkt dat er besparingsmogelijkheden zijn. Ook moet uit de scan blijken wat het rendement daarvan is. Voor de uitvoering van maatregelen kunnen exploitanten mogelijk een beroep doen op ons Duurzaamheidsfonds. Dat is een renteloze lening. De maximale looptijd van de lening is gekoppeld aan de technische levensduur van de maatregel. Bijvoorbeeld voor zonnepanelen geldt een levensduur van 20 jaar.
  2. Het gebouw is al duurzaam, of het is niet zinvol om het gebouw nu te verduurzamen (bijvoorbeeld omdat er binnen een paar jaren een grote verbouwing aankomt). In dat geval kunt u een beroep doen op deze subsidieregeling.

Subsidieregeling voor exploitanten van commerciële (sport)accommodaties

Bent u exploitant van een commerciële (sport)accommodaties, die een (deel van een) accommodatie op urenbasis beschikbaar stelt aan verenigingen voor sportieve, sociale en/of culturele activiteiten. Dan kunt u bij sterk gestegen energiekosten een beroep doen op deze subsidieregeling. 

Wat heeft u nodig?

Voor het aanvragen van de subsidie heeft u nodig:

  • Bewijs van inschrijving KvK (bij aanvraag door een persoon namens organisatie).
  • Uitgevoerde duurzaamheidsscan (vereniging of stichting met een eigen accommodatie).
  • Urenoverzicht van het gebruik per vereniging (eigenaren van een commerciële accommodatie).
  • Actueel overzicht van de energiekosten.
  • Kopie/foto van uw bankpas. Voor uitbetaling van de subsidie.

Wat u verder moet weten

  • De regeling loopt tot 1 juli 2023.
  • Voor de subsidieregeling is € 750.000 beschikbaar.
  • Vanuit het Duurzaamheidsfonds is € 1.500.000 beschikbaar.

Vragen?

Neem dan contact op met Michiel Krabbenborg via (0544) 39 35 35 of per mail m.krabbenborg@oostgelre.nl.