Stemt u ook?

08 maart 2023
Nieuws

15 maart: Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen

Volgende week woensdag 15 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen. U kunt stemmen van 7.30-21.00 uur. Dat kan in alle stemlokalen in onze gemeente.

Wat heeft u nodig om te stemmen?

  • Uw stempas: deze heeft u al thuis ontvangen
  • Uw identiteitsbewijs: dat kan een paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument zijn. Dit identiteitsbewijs mag niet langer dan 5 jaar verlopen zijn.

Vervangende stempas aanvragen

Stempas kwijt of beschadigd? Vraag een nieuwe stempas bij ons aan. Dit kan digitaal of schriftelijk tot uiterlijk vrijdag 10 maart. Of aan de balie van het gemeentehuis tot dinsdag 14 maart 12.00 uur.

Wilt u in een andere gemeente stemmen?

Dan moet u een kiezerspas aanvragen. Dit kan digitaal of schriftelijk tot uiterlijk vrijdag 10 maart. Of aan de balie van het gemeentehuis tot dinsdag 14 maart 12.00 uur. Bij de Provinciale Statenverkiezingen en de waterschapsverkiezingen kunt u met een kiezerspas stemmen in alle stemlokalen binnen uw provincie of waterschap.

Iemand anders voor u laten stemmen

Kunt u niet zelf naar het stemlokaal? Bijvoorbeeld omdat u ziek bent of op vakantie? Dan kan iemand anders voor u stemmen. Dat kan op 2 manieren:

1. Via een onderhandse volmacht

Vul de achterkant van uw stempas in. Geef uw stempas mee aan de persoon die voor u gaat stemmen. Geef ook een kopie van uw identiteitsbewijs mee. Dit mag ook een foto zijn op een mobiele telefoon of tablet. Zorg dat de foto goed leesbaar is.

2. Via een schriftelijke volmacht

Vraag hiervoor een formulier bij ons aan. U kunt het formulier ook downloaden op onze website. U en de persoon die voor u gaat stemmen, vullen het formulier in. Het formulier moet uiterlijk vrijdag 10 maart bij ons binnen zijn.

Slechtziend en stemmen

Bent u slechtziend? Dan kunt u stemmen met een stemmal (met soundbox). Dat kan op het stembureau in het gemeentehuis in Lichtenvoorde. De soundbox leest voor welke partijen en kandidaten op de lijst staan. De stemmal helpt u bij het vinden van de juiste partij en de juiste kandidaat. U kunt de stemmal met soundbox ook gebruiken als u bijvoorbeeld dyslexie heeft of moeite heeft met lezen. Op www.oostgelre.nl/verkiezingen kunt u een filmpje bekijken en beluisteren over de stemmal.

Kandidatenlijsten in braille

De kandidatenlijsten voor provincie en waterschap zijn ook beschikbaar in braille. Wilt u deze vooraf lezen? Maak dan een afspraak met de afdeling Burgerzaken via (0544) 39 35 77. De lijsten liggen op 15 maart op het stembureau in het gemeentehuis in Lichtenvoorde.

Vervoer naar het stembureau

Wilt u graag stemmen in een bepaald stembureau, maar heeft u geen vervoer? Belt u dan met ouderenconsulent Matthijs Groot Nibbelink. Zijn telefoonnummer is 06-53 40 46 25. Dit kan tot vrijdag 10 maart.

Tellen op lijstniveau op 15 maart

De stembureaus sluiten woensdagavond 15 maart om 21.00 uur. De stembureauleden starten dan met het tellen van de stemmen. Dat gebeurt op ieder stembureau. Deze tellingen zijn openbaar; u mag hier dus bij zijn. De stembureaus tellen alleen de stemmen op lijstniveau. Dat wil zeggen dat zij de stembiljetten per partij sorteren en tellen, maar niet per kandidaat. Er is die avond een voorlopige uitslag op lijstniveau bekend. Die vindt u op www.oostgelre.nl en op onze sociale media.

Centrale telling op lijst- en kandidaatsniveau op 16 maart

Het gemeentelijk stembureau telt op donderdag 16 maart in een openbare zitting alle stembiljetten van alle stembureaus. Deze telling is op lijst- en kandidaatsniveau. Het tellen begint om 8.30 uur op het ontmoetingsplein van het gemeentehuis. Ook deze zitting en telling zijn openbaar; u mag hierbij dus aanwezig zijn. Na afloop ligt er een verkiezingsuitslag die wij op de website publiceren.

Definitieve uitslagen

De provincie Gelderland en het waterschap Rijn en IJssel maken de definitieve verkiezingsuitslagen bekend op donderdag 23 maart. Houd hun website in de gaten.

Meer informatie? Kijk op www.oostgelre.nl/verkiezingen of op www.elkestemtelt.nl.

Afdeling Burgerzaken gesloten op 16 maart

Donderdag 16 maart gaan we op het gemeentehuis in Lichtenvoorde de stemmen centraal tellen. Veel van de ambtenaren helpen hierbij. Daarom zijn collega’s die dag minder goed of niet bereikbaar. De afdeling Burgerzaken is die dag gesloten voor publiek. Alleen voor een aangifte van geboorte, overlijden en erkenningen kunt u terecht van 15.30 tot 16.30 uur.

Let op: ook de Formulierenbrigade is niet aanwezig op 16 maart.