Stan: burgerhulpverlening bij hartstilstand

Jaarlijks worden er 15.000 mensen in Nederland getroffen door een hartstilstand. Dit kan overal gebeuren: op het werk, in huis, tijdens het sporten of op straat. De kans op overleven is het grootst wanneer er binnen 6 minuten acute hulp wordt verleend. Een ambulance kan niet altijd binnen deze cruciale minuten arriveren. Door mensen in de omgeving van het slachtoffer in te zetten voor de eerste acute hulpverlening, wordt de kans om een hartstilstand te overleven vergroot. Zo zorgen we binnen Oost Gelre dat de acute hulpverlening verbeterd wordt.

Oost Gelre is Hartveilig

De burgerhulp wordt ingezet via de alarmeringsapplicatie van HartslagNu. Stan (voorheen Hartveilig Wonen) wordt daarbij ingezet om te zorgen voor een netwerk van goed geschoolde geregistreerde burgerhulpverleners en voldoende beschikbare AED’s. Wanneer de 112-meldkamer een vermoeden van een circulatiestilstand heeft, alarmeert de meldkamer de ambulance en tegelijkertijd burgerhulpverleners die zich in de buurt van het slachtoffer bevinden. De gealarmeerde burgerhulpverleners krijgen via hun telefoon de exacte locatie van de calamiteit of de AED door, inclusief routebeschrijving. De AED is een apparaat die, indien nodig, met een stroomstoot de hartcirculatie weer probeert te herstellen. Burgerhulpverleners verlenen hulp totdat het ambulancepersoneel dit overneemt. Logo Stan

Hoe werkt het?

Bij een hartstilstand krijgen beschikbare burgerhulpverleners in een straal van 750 meter rondom de calamiteit bericht. Hoeveel burgerhulpverleners een oproep krijgen, is afhankelijk van de beschikbaarheid die zij hebben opgegeven. Gealarmeerde burgerhulpverleners worden gevraagd te reageren op de oproep. Zo is bekend hoeveel personen naar de calamiteit komen. Zijn er meer dan vijf burgerhulpverleners die naar het slachtoffer gaan? Dan ontvangt de zesde persoon die zich meldt automatisch een bericht dat zijn/haar inzet niet meer nodig is. Zo voorkomen we dat er teveel mensen ter plaatse gaan. 

Burgerhulpverleners en AED’s gezocht

Burgerhulpverleners blijven altijd nodig. Iedereen die woont en/of werkt in Oost Gelre kan zich hiervoor opgeven. We zijn ook op zoek naar AED’s die door organisaties, verenigingen, instellingen of particulieren beschikbaar worden gesteld. Deze AED’s kunnen dan bij een calamiteit ingezet worden. Meld je aan als burgerhulpverlener of AED-beheerder via www.ikbenstandby.nl.

Meer informatie

Voor meer informatie over aanmelden, cursussen en bijvoorbeeld de app kunt u contact opnemen met Hartveilig Wonen.
E-mail: support@stanglobal.com
Telefoon: 088 002 70 70

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met Gert ter Maat van de gemeente Oost Gelre:
E-mail: g.termaat@oostgelre.nl
Telefoon: (0544) 39 35 62