Sociale Raad Oost Gelre zoekt 2 nieuwe leden

06 april 2023
Nieuws

De Sociale Raad Oost Gelre zoekt 2 leden die wonen in Oost Gelre en affiniteit hebben met de participatie van inwoners met een psychische en/of lichamelijke beperking.

De Sociale Raad Oost Gelre (SROG) is een onafhankelijk adviesorgaan. De SROG adviseert het college van burgemeester en wethouders van Oost Gelre over gemeentelijk beleid in het sociaal domein. Dat geldt zowel voor ontwikkeling, uitvoering als evaluatie van beleid. De SROG bestaat uit maximaal 13 leden, waaronder de onafhankelijk voorzitter.

Meer weten?

De tekst van de vacature vindt u op https://sameninoostgelre.nl/contact/sociale-raad. Daar vindt u ook meer informatie over de Sociale Raad Oost Gelre.

Logo Sociale Raad