Schade aan weg, fietspad of stoep?

25 oktober 2023
Nieuws

Ervaart u overlast in de openbare ruimte? Meld dit dan bij ons.

Beschadigingen aan de weg, een fietspad of stoep kunt u melden bij de gemeente Oost Gelre. Denk aan scheve of losse stoeptegels, een gat in de weg of boomwortels die stoeptegels omhoog drukken. We lossen het probleem na uw melding zo snel mogelijk op. 

Openbare ruimte 

Wij krijgen regelmatig meldingen en klachten over de wegen, fietspaden en stoepen. Wij doen ons best om te zorgen dat de openbare ruimte veilig en schoon is. Maar het kan niet altijd overal helemaal in orde zijn. Dat kost veel geld en is ook niet altijd nodig. Van veel situaties in de gemeente zijn we op de hoogte. In de meeste gevallen staan de (onderhoud)werkzaamheden al op de planning. Hierover krijgt u dan bericht. 

Eigen onderhoud 

De kwaliteit van uw woon- en leefomgeving houden we graag zo hoog mogelijk. Zo onderhouden we continu de wegen, fietspaden en stoepen in de gemeente. Dit onderhoud delen wij op in drie verschillende soorten: calamiteitenonderhoud, klein onderhoud en groot onderhoud. Daarnaast inspecteren we de wegen twee keer per jaar grondig. Denk hierbij aan bestrating, asfalt, beton, halfverharding en onverharde wegen, elk met hun eigen onderhoud.  

Melding doorgeven 

Het kan zijn dat er nog schade is waarvan wij niet op de hoogte zijn. Ziet u iets in de openbare ruimte dat kapot is? Een losse stoeptegel, een gat in de weg of defecte straatverlichting? Of heeft u overlast van rondzwervend afval? Geef het door via www.oostgelre.nl/melding-woon-en-leefomgeving. Gevaarlijke situaties lossen wij zo snel mogelijk op. Minder dringende problemen nemen wij mee in onze onderhoudsplanning.