Samenwerkingsovereenkomst IKC Karel Doormanstraat Groenlo beëindigd

06 september 2023
Nieuws

De gemeente heeft op 21 september 2022 een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Stichting IKC Willibrordus voor de nieuwbouw van een IKC met gymzaal aan de Karel Doormanstraat in Groenlo. Op een aantal punten lukt het niet om een IKC te bouwen binnen de vastgestelde uitgangspunten. Het krediet dat in 2021 door de gemeenteraad beschikbaar is gesteld, is niet meer toereikend voor het beoogde project. Partijen zijn niet tot overeenstemming gekomen over een alternatieve invulling van het project. Daarom heeft het college van B&W besloten om de samenwerkingsovereenkomst te beëindigen.

Gemeente wil zorg dragen voor goede onderwijshuisvesting

Wethouder Ellen Dusseldorp-Ribbers: “Het is ontzettend jammer dat we niet tot overeenstemming zijn gekomen voor een alternatieve invulling van het project. Ik begrijp dat dit tot grote teleurstelling leidt bij de kinderen van de Willibrordusschool en hun ouders. We willen er zorg voor dragen dat er goede onderwijshuisvesting is voor alle kinderen in Oost Gelre. We hebben dan ook de intentie er samen met de stichting uit te komen en willen opnieuw om tafel.”

Krediet is niet meer toereikend voor het bouwen van het IKC

In 2021 heeft de gemeenteraad een krediet van maximaal € 4.919.045 beschikbaar gesteld voor het project. Inmiddels zijn de bouwkosten fors gestegen. Hierdoor kan het project niet meer gerealiseerd worden voor het beschikbaar gestelde krediet en moet er gezocht worden naar een alternatieve invulling.

Alternatieve invulling IKC

Vanaf januari dit jaar is de gemeente in overleg geweest met de stichting over een alternatieve invulling van het project. De gemeente heeft hierbij aangegeven dat er ook een mogelijke invulling is zonder gymzaal. De stichting heeft een alternatief huisvestingsconcept aangedragen, maar in dit plan was de oppervlakte bebouwing van de school (fors) groter geworden en voldeed de gymzaal niet aan de gestelde uitgangspunten. Daarnaast is het onduidelijk of het binnen het budget past. De gemeente heeft hierop om een financiële onderbouwing gevraagd. Ondanks herhaaldelijke verzoeken is deze niet aangeleverd.

Exploitatie gymzaal

Het is onduidelijk of er een gymzaal komt in de nieuw te bouwen school. Ondanks diverse gesprekken, zowel met toenmalig wethouder Bonsen als met wethouder Dusseldorp-Ribbers, is
is de stichting niet bereid om de volledige exploitatie van de gymzaal voor haar rekening te nemen, zoals ook in de huidige situatie het geval is. Voorwaarde van de gemeente bij een nieuw te bouwen gymzaal is dat de exploitatie hiervan volledig bij de school ligt. Dat geldt niet alleen voor de Willibrordusschool, maar voor alle scholen met een gymzaal in de gemeente.