Samen aan de slag met water en riool

11 oktober 2023
Nieuws

Altijd genoeg schoon water uit de kraan. En zo min mogelijk wateroverlast bij extreme regenbuien. Dat wordt echt een uitdaging voor gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven, vinden experts. De mogelijke oplossing? Zie water als belangrijkste grondstof, het ‘blauwe goud’. En werk samen om de kwaliteit en hoeveelheid te waarborgen. 

Het Water- en Rioleringsprogramma 2024-2028 is een voorbeeld van zo’n samenwerking. De gemeenten Oost Gelre en Winterswijk en het Waterschap Rijn en IJssel trekken hierin samen op. 

Unieke aanpak door samenwerking 

Gewoonlijk maakt elke gemeente zelf een gemeentelijk Water- en Rioleringsprogramma (Wrp). Daarin staat hoe de gemeente haar riool en watersysteem de volgende jaren onderhoudt en verbetert. Oost Gelre en Winterswijk kiezen er nu voor om dit samen te doen om van elkaar te kunnen leren en elkaar te helpen. Waterschap Rijn en IJssel is nauw betrokken bij het maken van dit nieuwe Wrp. En ook drinkwaterbedrijf Vitens denkt mee. “Het belangrijkste van deze samenwerking is dat alle partijen in de waterketen elkaar weten te vinden”, zegt Beerd Volkers, strategisch omgevingsmanager van Vitens. “Zo hoeven we niet allemaal opnieuw het wiel uit te vinden en kennen we elkaars uitdagingen.” 

Eerdere samenwerking bevalt goed 

De gemeenten Oost Gelre en Winterswijk werkten al eerder samen met Waterschap Rijn en IJssel. Sinds 2016 vormen ze het samenwerkingsverband Wintlicht. Hierin werken ze aan een duurzame afvalwaterketen en een gezond watersysteem. Die samenwerking bevalt goed. Zo goed, dat de 3 partijen nu samen een Wrp maken.  

Gemeenten lijken op elkaar 

Simon Wiggers, beleidsmedewerker Water en Riolering in Winterswijk: “Onze twee gemeenten lijken op elkaar. Denk aan de manier van werken, het oppervlak en het aantal inwoners. We vinden allebei risicogestuurd rioolbeheer en een totale aanpak belangrijk.” “Dat geldt ook voor hergebruik van regenwater en het actief inspelen op klimaatadaptatie”, vult Arjan Spaargaren, beheerder stedelijk water Oost Gelre, aan. Het idee om samen een Wrp op te stellen ontstond vanzelf. Beide gemeenten waren bijna tegelijk aan een nieuw Water- en Rioleringsprogramma toe. 

Andere manier van denken en werken nodig 

Beerd Volkers: “We kunnen niet onbeperkt water, als NUTS-voorziening, blijven gebruiken. We zullen het moeten hergebruiken. En daar is een verandering naar een andere manier van denken en werken voor nodig.” Wethouder Bart Porskamp: “Een belangrijk onderdeel van het Wrp is dan ook om met inwoners en ondernemers in gesprek te blijven over het inrichten van onze openbare ruimte. Willen zij bijvoorbeeld wadi’s om extreme natheid op te vangen? En hoe kunnen wij als gemeente de uitvoering van het werk zo slim mogelijk combineren? Pakken we gelijk het riool aan als we toch met een weg bezig zijn?”  

Eind 2023 nemen gemeenten een besluit 

Advies- en ingenieursbureau Antea Group rekent de onderzoeken, activiteiten en maatregelen uit het Wrp door die op de agenda staan. Daarnaast helpt en steunt Antea alle partijen in het proces. Eind 2023 nemen de gemeenten dan een besluit over het programma. 

Grootste voordeel van de samenwerking 

Wat is tot slot het grootste voordeel van deze samenwerking? “Dat we het samen doen. We kunnen het namelijk geen van allen alleen”, zegt Dorine Kolkman, manager Zuiveringsbeheer en riolering bij Waterschap Rijn en IJssel. “Nu kunnen we een probleem aanpakken bij de bron. Wat niet in het water komt, hoeft er bijvoorbeeld ook niet uit.”