Rijk vraagt gemeenten voor extra opvang voor vluchtelingen

08 september 2022
Nieuws
De Rank Groenlo

We zien de beelden dagelijks in het nieuws. Op dit moment zijn de asielzoekerscentra (AZC’s) en het aanmeldcentrum van het COA in Ter Apel overvol. De Rijksoverheid heeft daarom alle gemeenten gevraagd te zorgen voor extra opvang voor vluchtelingen.

Burgemeester Annette Bronsvoort: “De druk op de vluchtelingenopvang is erg groot. Alle gemeenten voelen die druk en denken na over hoe ze daaraan een bijdrage kunnen leveren. Dat doen wij ook, net zoals we dat in 2015/2016 hebben gedaan bij de vluchtelingencrisis. Op dit moment heeft de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland hierin een coördinerende rol.”

Welke soorten opvang zijn er en wat doet de gemeente Oost Gelre?

Opvang van asielzoekers

Het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) is verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van asielzoekers in Nederland. Er zijn verschillende vormen van opvang. In Oost Gelre is geen opvanglocatie voor asielzoekers. In de regio Achterhoek is er wel een AZC (asielzoekerscentrum) in Winterswijk en een crisisnoodopvang (CNO) in Doetinchem. Vanaf 28 augustus tot eind 2022 vangt de gemeente Doetinchem hier ongeveer 225 vluchtelingen op ter ontlasting van het aanmeldcentrum in Ter Apel.

Opvang van ontheemden

Voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne is de gemeente verantwoordelijk (zowel voor huisvesting als voor bijvoorbeeld scholing en zorg). In onze gemeente hebben we vanaf half maart 80 plekken beschikbaar gesteld voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Van half maart tot 12 mei was dit op Marveld Recreatie in Groenlo. Vanaf 12 mei hebben we een opvanglocatie in gebouw ‘De Rank’ van Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé in Groenlo. Op dit moment verblijven hier 73 mensen (24 mannen, 42 vrouwen en 7 kinderen), verdeeld over 11 nationaliteiten. De Rank is beschikbaar als gemeentelijke opvanglocatie tot 1 september 2024. 

Huisvesting van statushouders in de gemeente

De gemeente huisvest al jaren statushouders (ook wel nieuwkomers genoemd). Dit zijn vluchtelingen die de asielprocedure hebben doorlopen. Zij hebben een verblijfsvergunning gekregen voor minimaal 5 jaar en mogen hier wonen, werken en naar school. In 2022 heeft Oost Gelre de taakstelling om 56 statushouders te huisvesten in de gemeente. Op dit moment zijn 39 statushouders gehuisvest. Statushouders krijgen begeleiding vanuit de gemeente, onder andere als het gaat om inburgering.

 

* Op de foto is de Rank in Groenlo te zien