Programmabegroting 2024-2027 aangenomen

15 november 2023
Nieuws

De gemeenteraad heeft de Programmabegroting 2024-2027 vorige week unaniem aangenomen. Het college kon een sluitende begroting met een positief resultaat presenteren. 

Wethouder Financiën Arjen Schutten: “Ik ben blij met deze begroting. Deze stelt ons als gemeente in staat om de voorzieningen voor onze inwoners in stand te houden. Ook kunnen we verschillende investeringen doen. We voeren een stabiel beleid en daar ben ik trots op. Vooral in een tijd waarin er bijna elke dag landelijk, regionaal en lokaal weer nieuwe grote ontwikkelingen zijn.” 

Programmaplan 

“We hebben een prachtige gemeente waar het goed wonen, werken en recreëren is. Ook in deze begroting levert iedereen daar weer een bijdrage aan”, zo stelt wethouder Schutten. De Kadernota 2024 diende als basis voor deze begroting. Onder de titel ‘Samen gaan we de uitdaging aan!’ staan de thema’s Wonen, Werken en Welzijn centraal.  

Moties

Tijdens de behandeling van de begroting zijn door de partijen een drietal moties ingediend. Daarmee willen partijen het college een bepaalde opdracht meegeven of de begroting gewijzigd laten vaststellen. Uiteindelijk kregen alle ingediende moties een meerderheid.

Terugkijken

De raadsvergadering en alle bijbehorende stukken kunt u terugvinden via het Raadsinformatiesysteem van de gemeente Oostgelre.