Alle producten

De gemeente bestrijdt de eikenprocessierups in gemeentelijke bomen. Heeft u last van eikenprocessierupsen in bomen op uw eigen terrein? Dan bent u, als eigenaar of bewoner, zelf verantwoordelijk voor bestrijding.

 

De bevolkingsadministratie (Basisregistratie Personen, BRP) dient juist en actueel te zijn. Voor de bijhouding van de BRP heeft de gemeente de juiste gegevens van u nodig. De Wet basisregistratie personen legt daarom verplichtingen op aan u als burger. U moet informatie over uw woonsituatie, burgerlijke staat of nationaliteit tijdig aan de gemeente (afdeling Burgerzaken) door te geven.

 

Bestuursrechtelijke handhaving wordt ingezet bij overtreding van bepaalde gemeentelijke regels. Welke regels (=grondslagen) dit zijn, leest u op deze pagina. Daarnaast leggen we uit welke procedure we bij bestuursrechtelijke handhaving volgen, welke soorten bestuursrechtelijke handhaving (=herstelmaatregelen) er zijn, en wat dit voor u betekent.

 

Als u de gemeentebelastingen of een andere rekening van de gemeente niet op tijd kunt betalen, kan de gemeente een regeling met u treffen. De betalingsregeling geldt voor een burger, maar ook voor een onderneming. Een regeling kan alleen als u niet onder een andere regeling valt en alleen in bijzondere gevallen.

 

Lees meer: Betalingsregeling

Een betoging is een demonstratie of samenkomst met meerdere mensen op een openbare plaats. Het kan gaan om het belijden van godsdienst of levensovertuiging. U hebt toestemming van de gemeente/burgemeester nodig om een betoging/demonstratie te houden.

 

Ontvangt u iemand uit het buitenland die voor een bepaalde tijd in Nederland verblijft? Dan kan het zijn dat u voor deze persoon een 'Bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking' nodig heeft.

 

Het kan voorkomen dat u een bewijs nodig heeft waaruit blijkt dat u in leven bent. Vraagt een instantie in Nederland hier om? Dan kunt u dit aantonen met een ‘Bewijs van in leven zijn’.
Vraagt een buitenlandse instantie om bewijs dat u in leven bent? Dan kunt u dit aantonen met een ‘Attestatie de vita’.

 

Het bewijs van Nederlanderschap is het schriftelijke bewijs van de gemeente dat u, als burger, in het bezit bent van de Nederlandse nationaliteit.

 

Bent u het niet eens met de WOZ-beschikking of de aanslagen gemeentebelastingen? Dan kunt u bezwaar maken tegen:
- De beschikking WOZ-waarde
- De aanslag gemeentebelastingen

 

Er zijn verschillende juridische mogelijkheden om iets te kunnen ondernemen tegen besluiten van de gemeente. Het gaat daarbij om het indienen van een bezwaarschrift, een verzoek om voorlopige voorziening of het indienen van een Beroepschrift.