Alle producten

Werkgevers, verenigingen en andere organisaties mogen u vragen om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Dit is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag geen belemmering vormt voor de (nieuwe) functie. Ook voor de aanvraag van een visum, emigratie of werkvergunning heeft u een VOG nodig. Daarnaast kunt u een VOG nodig hebben als gastouder, huisgenoot van gastouder of gastouderbureau.

 

Wilt u in een ander land trouwen? Dan heeft u soms een huwelijksbevoegdheidsverklaring nodig. In dit document staat dat u op dit moment niet getrouwd bent en dat u en uw partner volgens de Nederlandse wet met elkaar mogen trouwen.

 

In de wijken en buurten is op verschillende plekken openbaar groen aanwezig. De situatie kan zich voordoen dat u van dit openbaar groen gebruik wilt maken of misschien wel wilt en kunt kopen of huren.

 

Bent u uw paspoort of identiteitskaart kwijt? Dan kunt u dat digitaal melden bij de gemeente. U hoeft hiervoor geen aangifte te doen bij de politie. Uw reisdocument wordt direct als vermist geregistreerd en daarmee wordt misbruik en mogelijke identiteitsfraude voorkomen.

 

Als u zich voor langere tijd in het buitenland vestigt en u laat zich uitschrijven bij uw laatste woongemeente dan is er sprake van vertrek naar het buitenland.

 

Er zijn verschillende juridische mogelijkheden om iets te kunnen ondernemen tegen besluiten van de gemeente. Het gaat daarbij om het indienen van een Bezwaarschrift, een Beroepschrift of een verzoek om een voorlopige voorziening.

 

Indien u naar redelijke verwachting gedurende een half jaar langer dan 4 maanden in Nederland verblijft, bent u verplicht zich binnen 5 dagen na aanvang van uw verblijf te melden bij de balie Burgerzaken. De termijn van 4 maanden hoeft niet aaneengesloten te zijn. Inschrijving in Nederland dient persoonlijk plaats te vinden, in de gemeente waar men zijn woonadres heeft. Ook de partner/echtgenoot en eventue(e)l(e) kind(eren) dienen bij inschrijving persoonlijk aanwezig te zijn.

 

Het is een reisdocument waarmee men als vluchteling vanuit Nederland naar het buitenland kan reizen.

 

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Oost Gelre staan regels om de openbare orde te kunnen handhaven. Hieronder komen regels aan de orde die gaan over het gebruik van de weg door voertuigen.

 

Het vreemdelingenpaspoort is een reisdocument voor niet-Nederlanders die van hun eigen regering (in het land van herkomst) geen paspoort kunnen krijgen.