Alle producten

Als regio Achterhoek  streven we naar een energie neutrale Achterhoek in 2030. Om dit te realiseren moeten diverse partijen een buitengewone inspanning te leveren. De gemeente heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Door een subsidieregeling draagt de gemeente bij aan een duurzame regio. Met deze subsidieregeling worden particuliere huiseigenaren gestimuleerd maatregelen te treffen gericht op de energetische verbetering van hun woning. Door uw Energie-Index te verbeteren kunt u subsidie krijgen.

 

Maakt u als bedrijf, (sport)vereniging, culturele organisatie of organisator van evenementen extra (loon)kosten voor het controleren van coronatoegangsbewijzen (CTB)? Dan kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding.

 

De gemeente Oost Gelre kan aan organisaties een subsidie verstrekken.Dit kan zijn een eenmalige subsidie als een projectsubsidie of een waarderingssubsidie. Daarnaast kennen wij nog de jaarlijkse subsidie als een budgetsubsidie of een normsubsidie.

 

De Wet WOZ (Waardering Onroerende Zaken) wil bijdragen aan meer duidelijkheid over de waarde van het object. Onder andere uw woning of bedrijfspand. De gemeente Oost Gelre moet u inzicht geven in de opbouw van de taxatie. U kunt daarom de gemeente Oost Gelre om een taxatieverslag vragen.

 

Lees meer: Taxatieverslag

Hebt u sociale en/of medische problemen en wilt u uw kind naar de kinderopvang of buitenschoolse opvang brengen? En krijgt u geen kinderopvangtoeslag? Dan kunt u een sociaal-medische indicatie (SMI) aanvragen. 

Het plaatsen van een terras valt onder de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). U kunt een vergunning aanvragen op grond van deze verordening.

 

Lees meer: Terrasvergunning

Uw oude, nog draagbare kleding of textiel kunt u kwijt op verschillende adressen in Oost Gelre. Maar ook via de huis-aan-huis inzameling. U mag hierbij ook kapotte kleding, knuffels, poetsdoeken en zelfs accessoires (mutsen, sjaals, riemen en dergelijke) inleveren.
De huis-aan-huis inzameling is in plastic zakken en maximaal 6 keer per jaar. De inzameling gebeurt door liefdadigheidsinstellingen.
Ook kunt u de kleding op bepaalde adressen brengen.

 

Lees meer: Textiel

Voor het tijdelijk schenken van zwak-alcoholische dranken, buiten een horecagelegenheid (bijvoorbeeld bij een evenement), is een ontheffing nodig. Hieronder vallen dranken met een alcoholpercentage van minder dan 15%. Wijnen (ook sherry en port) zijn hier van uitgezonderd. Het moet hier wel gaan om het tijdelijk schenken van alcohol met een bedrijfsmatig karakter.

 

Woont u in een eigen koopwoning? Dan kunt u tegen een aantrekkelijke rente geld lenen om uw woning toekomstbestendig te maken. Provincie Gelderland en wij willen zo positief bijdragen aan het verduurzamen, het levensloopbestendig maken van woningen, het verwijderen van asbest en het klimaatproof inrichten van de fysieke leefomgeving.

 

Verhuurt u kamers of kampeerruimte aan toeristen? Dan moet u toeristenbelasting betalen. De gemeente heft toeristenbelasting omdat toeristen tijdens hun verblijf gebruik maken van de voorzieningen in Oost Gelre.

 

Lees meer: Toeristenbelasting