Alle producten

Asbest is een mineraal dat in een aantal gebieden in de wereld voorkomt. Het is opgebouwd uit fijne vezels. Door de grote slijtvastheid en onbrandbaarheid is asbest in het verleden gebruikt in huizen en gebouwen. Asbest veroorzaakt risico's voor mens en milieu. Het inademen van asbestvezels kan kanker veroorzaken. Sinds 1 juni 1993 mag asbest niet meer worden gebruikt. Het kan nog steeds voorkomen in huizen en materialen die vóór 1994 zijn gebouwd.
Asbest is gevaarlijk. Daarom geldt: asbest? Altijd melden!

 

Lees meer: Asbest

U kunt de gemeentebelastingen niet in 2 maar in 8 maanden betalen. Hiervoor moet u de machtiging voor automatische incasso invullen (toestemming automatisch afschrijven). Dit kan alleen bij een belastingaanslag vanaf € 20,--.

 

Bedrijfsafval is materiaal dat geen huishoudelijk of gevaarlijk afval is en in een bedrijf vrijkomt. Bovendien heeft het voor het bedrijf nauwelijks of geen waarde.
De inzameling wordt niet door de gemeente geregeld. Bedrijven moeten hun afval laten inzamelen door een officiële afvalinzamelaar.

 

Lees meer: Bedrijfsafval

De aangifte van overlijden gebeurt meestal door de begrafenisondernemer, maar mag ook door iemand gedaan worden die uit eigen wetenschap van het overlijden kennis draagt. De aangifte moet worden gedaan bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden. Voor aangifte heeft u een verklaring van overlijden van een arts nodig. In de meeste gevallen wordt na het opmaken van de overlijdensakte meteen het verlof tot begraven of cremeren afgegeven.

 

Lees meer: Begraven

Er zijn verschillende juridische mogelijkheden om iets te kunnen ondernemen tegen besluiten van de gemeente. Het gaat daarbij om het indienen van een bezwaarschrift, een verzoek om een voorlopige voorziening of het indienen van een beroepschrift.

 

Een bestemmingsplan bepaalt wat er in een gemeente met de ruimte mag gebeuren. In een bestemmingsplan staat of en hoe er gebouwd mag worden. Er staat ook in waarvoor een gebouw of stuk grond gebruikt mag worden. Heeft u bouwplannen die niet passen binnen het bestemmingsplan? Dan kunt u een aanvraag doen voor afwijking, herziening of wijziging van het bestemmingsplan.

 

Lees meer: Bestemmingsplan

Een aanlegactiviteit Wabo (artikel 2.1. 1b. Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) geeft toestemming stukken grond op te hogen, af te graven, een kikkerpoel te graven, een houtgewas te vellen of te rooien of andere activiteiten te verrichten die gevolgen hebben voor het aanzien van het landelijk gebied van de gemeente.

 

Als u een bouwplan heeft, moet u controleren of uw plannen in het bestemmingsplan van de gemeente passen. Ook als u alleen met een deel van het gebouw aan de slag wilt, zoals een schoorsteen, balkon of erker. Controleer ook het bestemmingsplan als u een bestaand gebouw op een andere manier wilt gebruiken. Dit kunt u doen via www.ruimtelijkeplannen.nl.
Passen uw plannen niet in het bestemmingsplan? Vraag dan aan de gemeente of u mag afwijken van het bestemmingsplan. 

 

Als u een bouwplan heeft of u wilt grond op een bepaalde manier gebruiken, kan dat botsen met het geldende bestemmingsplan. U kunt dan de gemeente verzoeken om medewerking te verlenen aan het opstellen van een nieuw of gewijzigd bestemmingsplan.

 

Een voorbereidingsbesluit kan door de gemeenteraad genomen worden, om een bestemmingsplan dat in ontwikkeling is te beschermen. Het is een verklaring waarin staat dat voor een bepaald gebied een (nieuw) bestemmingsplan wordt voorbereid. Het voorbereidingsbesluit moet voorkomen dat er in het gebied activiteiten plaatsvinden die de ontwikkeling van een bestemmingsplan kan tegenwerken, zolang het besluit geldig is.
Een voorbereidingsbesluit geldt in principe voor één jaar, maar kan daarna wel verlengd worden door de gemeenteraad.