Waarmerken kopie/afschriften

Het waarmerken houdt in dat originele documenten/papieren worden gewaarmerkt/gelegaliseerd. Met het gewaarmerkte afschrift verklaart de gemeente dat het afschrift conform het origineel is. Een dergelijke kopie kan noodzakelijk zijn voor formele transacties. In principe kan alles gewaarmerkt worden. De gemeente is echter nooit verantwoordelijk voor de inhoud van het document.

Waar kan ik terecht?

U kunt terecht bij de balie Burgerzaken.
Maak een afspraak voor het waarmerken van een document.

Wat zijn de kosten?

De kosten voor het waarmerken van een document kunt u zien in het overzicht uittreksels en verklaringen.

Waarmerken van diploma’s

Het diplomaregister is een online applicatie met gegevens van diploma’s, certificaten en getuigschriften. Het diplomaregister is een extra service voor mensen die een diploma hebben behaald en geeft helderheid over de echtheid van diploma’s. U kunt het diplomaregister bekijken door met een DigiD met sms-authenticatie in te loggen in Mijn DUO.

Het diplomaregister is te bereiken via:

DigiD logo   https://duo.nl/particulier/uittreksel-diplomagegevens-downloaden.jsp

Heeft u een diploma dat nog niet in het diplomaregister staat, dan heeft u (in overleg met de vrager) de volgende alternatieven:

  • U toont het originele document bij de onderwijsinstelling of werkgever die er om vraagt, zonder waarmerking ;
  • Eventueel zou de Nederlandse onderwijsinstelling die het diploma heeft afgegeven, gevraagd kunnen worden een gewaarmerkte kopie op basis van het originele diploma af te geven.

 

DUO heeft in 2011 aan de onderwijsinstellingen laten weten dat gemeenten stoppen met het waarmerken van diploma's. Hieronder hun berichtgeving aan onderwijsinstellingen.

 

Berichtgeving DUO

"Leerlingen/Deelnemers/Studenten hebben soms een gewaarmerkte kopie nodig van hun diploma of certificaat voor een instantie of werkgever. Wij (DUO) adviseren u bij een dergelijk verzoek deze kopie zelf af te geven van de documenten die u uitgeeft. Gemeenten doen of deden dit tot nu toe ook, maar zij gaan stoppen met deze dienstverlening. De reden hiervoor is dat gemeenten niet kunnen vaststellen of het document echt is. Wij (DUO) verzoeken u om uw leerlingen/deelnemers/studenten vanaf heden niet meer verwijzen naar gemeenten. "

De afdeling burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak

Een aanvraag voor het waarmerken van een document doet u bij de balie burgerzaken. Hiervoor moet u een afspraak maken. We helpen u dan op de afgesproken tijden.

Een afspraak maken is heel eenvoudig. Dat kan op 3 manieren:

  • Online een afspraak maken
  • Telefonisch via telefoonnummer (0544) 39 35 35
  • Aan de receptie van het gemeentehuis tijdens openingstijden

Wilt u meer informatie of heeft u nog vragen?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer (0544) 39 35 35 of mailt u naar burgerzaken@oostgelre.nl.