Waardering onroerende zaken

De gemeente stelt elk jaar de WOZ-waarde van uw pand of stuk grond opnieuw vast. WOZ staat voor waardering onroerende zaken. De WOZ-beschikking ontvangt u aan het begin van elk jaar. Hierop staat de nieuwe WOZ-waarde vermeld. Ook staat er het bedrag wat u aan onroerendezaakbelasting moet betalen. De WOZ-waarde wordt onder andere gebruikt om de onroerendezaakbelasting, waterschapsbelasting en het eigenwoningforfait te berekenen.
Gebruikers van een bedrijfspand krijgen ook een WOZ-beschikking toegestuurd.

Wilt u weten hoe de WOZ-waarde is vastgesteld? Kijk dan in het taxatieverslag.

Taxatieverslagen met de WOZ-waarde vanaf 2018 kunt u inzien via Mijn Overheid.

DigiD logo  Inloggen op Mijn Overheid met DigiD (kies voor Persoonlijke gegevens, onderwerp Wonen en WOZ)

Staat het pand op naam van een bedrijf, dan kunt u niet met DigiD inloggen. U kunt een taxatieverslag per e-mail aanvragen via belastingen@oostgelre.nl.