Vreemdelingenpaspoort

Het vreemdelingenpaspoort is een reisdocument voor niet-Nederlanders die van hun eigen regering (in het land van herkomst) geen paspoort kunnen krijgen.
Als men als niet-Nederlander met verblijfsvergunning naar het buitenland wil, heeft men een vreemdelingenpaspoort nodig.