Verklaring omtrent het gedrag

Werkgevers, verenigingen en andere organisaties mogen u vragen om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Dit is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag geen belemmering vormt voor de (nieuwe) functie. Ook voor de aanvraag van een visum, emigratie of werkvergunning heeft u een VOG nodig. Daarnaast kunt u een VOG nodig hebben als gastouder, huisgenoot van gastouder of gastouderbureau.
Meer informatie over de verschillende Verklaringen Omtrent Gedrag kunt u lezen op de website van de dienst Justis bij Verklaring Omtrent het Gedrag.