Verklaring omtrent het gedrag

Werkgevers, verenigingen en andere organisaties mogen u vragen om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Dit is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag geen belemmering vormt voor de (nieuwe) functie. Ook voor de aanvraag van een visum, emigratie of werkvergunning heeft u een VOG nodig. Daarnaast kunt u een VOG nodig hebben als gastouder, huisgenoot van gastouder of gastouderbureau.
Meer informatie over de verschillende Verklaringen Omtrent Gedrag kunt u lezen op de website van de dienst Justis bij Verklaring Omtrent het Gedrag.

Meestal ontvangt u het aanvraagformulier van degene die u om een Verklaring Omtrent het Gedrag verzoekt. Deze vult in wat het doel van de aanvraag is en ondertekent het formulier.

Een VOG voor natuurlijke personen (VOG NP) kunt u bij de gemeente aanvragen en ook rechtstreeks via internet (meer daarover bij “Aanvragen”).

Verklaring omtrent gedrag voor bedrijven (VOG RP)
In diverse gevallen kan men u als (vertegenwoordiger van een) rechtspersoon vragen een VOG te overleggen. Bijvoorbeeld in het kader van een aanbesteding, bij het sluiten van een overeenkomst of contract. De verklaring kan ook nodig zijn voor het lidmaatschap van een brancheorganisatie.

Informatie hierover kunt u ook vinden op de website van de dienst Justis bij Verklaring Omtrent het Gedrag.