Verblijf in natuurgebieden

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Oost Gelre staan regels om de openbare orde te kunnen handhaven.
Dit gedeelte gaat over natuurgebieden.

Wat mag wel en wat mag niet?

Crossterreinen

Het is verboden op een terrein, geen weg zijnde, met een motorvoertuig of bromfiets een wedstrijd of voorbereiding daarvan te houden dan wel een training of proefrit te houden of hiervoor genoemd voertuig daarvoor aanwezig te hebben.
Burgemeester en wethouders kunnen terreinen aanwijzen waarvoor dit verbod niet van toepassing is. Wel kunnen zij dan regels stellen voor beperking van overlast, bescherming uiterlijk van de omgeving, beperken overlast of belang van de veiligheid.

Beperking motor- en ruiterverkeer in de natuur

Burgemeester en wethouders kunnen voor publiek toegankelijke natuurgebieden, parken en plantsoenen aanwijzen waarvan zij verklaren dat daar het rijden met een bromfiets of motorvoertuig of met een paard overlast of schade kan veroorzaken. Op deze aangewezen plaatsen is het verboden:

  • zich met zo'n voertuig of paard te bevinden
  • zich met zo'n voertuig of paard buiten de aangewezen paden te bevinden
  • zich met zo'n voertuig of paard op aangegeven tijden te bevinden

Vissen in gemeentelijke vijvers

Iedereen die langs de waterkant zit te vissen heeft een schriftelijk bewijs nodig van de eigenaar.
Voor de vijvers binnen de bebouwde kom van Lichtenvoorde (Industrieterrein De Kamp-Zuid, het Wentholtpark, het Beekdal en park Flierbeek) en in Zieuwent (Dorpsstraat) is zo'n bewijs van de gemeente Oost Gelre nodig.

Alle vissers kunnen dat schriftelijk bewijs halen tijdens de openingsuren bij Dierenspeciaalzaak aan de Patronaatsstraat 42 in Lichtenvoorde. Het bewijs geldt uitsluitend voor jeugdigen tot 15 jaar.

Voor alle andere vijvers en oppervlaktewateren in de gemeente is een vergunning van de plaatselijke visvereniging of het Waterschap nodig.

In Oost Gelre kennen we twee verenigingen, namelijk de Lichtenvoordse Hengelsport Vereniging en de Groenlose Hengelsportvereniging (www.visseningroenlo.nl).

Betreden van plantsoenen en parken

Het is niet toegestaan voor onbevoegden zich te bevinden in bij de gemeente in onderhoud zijnde parken, plantsoenen of andere groenvoorzieningen buiten de daarin liggende wegen, paden, verhardingen, grasvelden of grasstroken.
Het is niet toegestaan voor onbevoegden zich te bevinden op een bij de gemeente in onderhoud zijnd grasveld of groenstrook als door borden is aangegeven dat dit wordt hersteld of pas is ingezaaid.
Het is niet toegestaan voor onbevoegden op een bij de gemeente in onderhoud zijnd grasveld of groenstrook een tent, scherm of kampeerartikel te plaatsen of hebben.
Het is niet toegestaan voor een persoon met schoenen met noppen op een bij de gemeente in onderhoud zijnd grasveld of groenstrook te voetballen, hockeyen of een andere veldsport te beoefenen.

Bovenstaande verboden gelden niet als dit door gemeentewege geplaatste borden uitdrukkelijk is toegestaan.

Waar kan ik terecht?

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Publiek en Bestuur, tel.: 0544 - 393535.