Venten

Onder venten wordt verstaan het op straat, huis aan huis, te koop aanbieden van goederen.
Venten is toegestaan, maar men moet voldoen aan de algemene regels uit de Algemene Plaatselijke Verordening. Deze verordening kunt u inzien onder Regelgeving.
Het is verboden te venten indien daartoe de openbare orde, de openbare veiligheid en de volksgezondheid in gevaar komt.
Het is verboden te venten op zondagen en maandag t/m zaterdag tussen 21.00 uur en 09.00 uur.
Er mag dus gevent worden van maandag t/m zaterdag tussen 09.00 uur en 21.00 uur.

Waar moet ik zijn?

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Publiek en Bestuur, tel.:  0544 - 393535.