Tegemoetkoming kosten kinderopvang op basis van sociaal-medische indicatie

Heeft u sociale en/of medische problemen en wilt u uw kind naar de kinderopvang of buitenschoolse opvang brengen? En krijgt u geen kinderopvangtoeslag? Dan kunt u een sociaal-medische indicatie (SMI) aanvragen. Als u deze indicatie krijgt, vergoeden wij tijdelijk (een deel van) de kosten van kinderopvang.

U kun online een aanvraag doen via DigiD

DigiD logo  Aanvragen tegemoetking kinderopvang met sociaal medische indicatie

Voor uw aanvraag hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

 • Offerte van de kinderopvang
 • Jaaropgave(s) met betrekking tot uw inkomen van afgelopen jaar 
 • Kopie bankpas

Nadat u een aanvraag heeft gedaan, wordt er een intakegesprek gepland met een SMI-consulent. Tijdens dat gesprek bespreken we uw situatie, welke ondersteuning nodig is en of u aan de voorwaarden voldoet die wij stellen aan de toekenning van een SMI. Ieder jaar vindt er een nieuw onderzoek plaats.

Wanneer krijgt u mogelijk een sociaal-medische indicatie?

Kunt u door een sociale en/of medische situatie niet werken én bent u niet in staat om voor uw kinderen te zorgen? Bijvoorbeeld door een (chronische) lichamelijke, verstandelijke, psychische beperking of een sociale crisissituatie. Dan kan het nodig zijn dat uw kind bij de dag- of buitenschoolse opvang terecht kan. De SMI is bedoeld als een vangnetregeling om gezinnen (tijdelijk) financieel te ondersteunen in de kosten van de opvang.

Voorwaarden

 • U woont in de gemeente Oost Gelre.
 • Uw kinderen zijn 12 jaar of jonger.
 • U heeft geen recht op de kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst.
 • U of uw partner heeft:
  • een lichamelijke, zintuigelijke, verstandelijke of psychische beperking die kinderopvang noodzakelijk maakt, of
  • heeft een kind waarvoor een gezonde en goede ontwikkeling noodzakelijk is.

Kosten

Het aanvragen van de tegemoetkoming is gratis. Wel betaalt u voor de kinderopvang nog een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is gebaseerd op de kinderopvangtoeslagtabel uit het Besluit kinderopvangtoeslag

Hoe kan ik wijzigingen doorgeven?

Bijvoorbeeld wijzigingen zoals de uren die worden afgenomen voor de opvang, anders dan vooraf afgesproken. Hiervoor kunt u bellen met het Sociaal Team. Zij zijn op werkdagen van 09.00 - 12.30 uur bereikbaar via telefoonnummer (0544) 39 36 16. Ook voor meer informatie kunt u hier terecht