Subsidie verduurzamen woningen

Als regio Achterhoek  streven we naar een energie neutrale Achterhoek in 2030. Om dit te realiseren moeten diverse partijen een buitengewone inspanning te leveren. De gemeente heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Door een subsidieregeling draagt de gemeente bij aan een duurzame regio. Met deze subsidieregeling worden particuliere huiseigenaren gestimuleerd maatregelen te treffen gericht op de energetische verbetering van hun woning. Door uw Energie-Index te verbeteren kunt u subsidie krijgen.

Voor de subsidieregeling verduurzamen woningen 2020 is een subsidiepot van €150.000 beschikbaar. Er is in 2020 geen subsidie meer mogelijk voor zonnepanelen. Alleen nog voor isolerende maatregelen aan de eigen bestaande woning.
Ook nu geldt weer, zodra de subsidiepot leeg is, wordt er geen subsidie meer verstrekt. Er zal daarna geen wachtrij zijn. Op dit moment (juli 2020) is nog ongeveer € 50.000,-- subsidie beschikbaar.
Aan deze subsidieregeling ligt de Subsidieregeling Verduurzamen woningen 2020 ten grondslag die op 17 december 2019 is vastgesteld.

Hou deze pagina in de gaten voor de meest actuele situatie.

Onder de volgende kopjes vind u meer informatie over de regeling:

  • Aanvraag – waar kan ik subsidie voor aanvragen - hoe vraag ik de subsidie aan?
  • Bijzonderheden – waar moet ik aan denken bij het indienen?
  • Voorwaarden – wat zijn de voorwaarden van de subsidieregeling?

Heeft u meer vragen over het verduurzamen van uw woning? Kijk eens op www.agemenergieloket.nl.

Er geldt ook nog een landelijke subsidieregeling Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) via www.rvo.nl. Kijkt u ook eens op deze website voor meer informatie over deze subsidieregeling.